مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان خبر داد

3 نیروگاه خورشیدی وارد مدار میشود

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با بیان اینکه 3نیروگاه خورشیدی تا پایان سال وارد مدار میشود، گفت: دو نیروگاه 7مگاواتی و 3مگاواتی در دست اقدام است.

به گزارش مناقصهمزایده، محمدمهدیشهیدی در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: با توجه به رشد فزاینده ارتباطات، موضوع اطلاعرسانی بسیار حایزاهمیت است و به بیان فعالیتهای بخش خدماترسان نیاز داریم.

وی با اشاره به وزارت نیرو سازمانی است که به صورت آنلاین خدماترسانی میکند که اگر اختلالی در کار پیش آید، مشکلاتی ایجاد خواهد شد، گفت: رسانهها کد ارتباطی مردم و مسؤولان هستند که در حوزه وزارت نیرو نیز تعریف میشود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان با اشاره به فعالیت صنعت برق کشور، خاطرنشان کرد: دوره پیک مصرف برق 15خردادماه تا 15شهریور را شامل میشود که دو ساعت پیک نیز در طول 90روز وجود دارد و  در مجموع 180ساعت تعیینکننده برای کشور تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در این 180ساعت 20هزار مگاوات به مصرف برق کشور اضافه میشود، گفت: در غیر ایام پیک مثلاً زمستان 33هزار مگاوات مصرف وجود دارد اما در پیک تابستان به 55 هزار مگاوات مصرف میرسد که این افزایش به خاطر عوامل مختلف است.

شهیدی با اشاره به اینکه درجه حرارت مهمترین فاکتور تعیینکننده در مصرف برق به شمار میآید، بیان کرد: امسال یکی از استثنایی‌‌ترین سالها برای وزارت نیرو است و متأسفانه از آنجا که با کمبود بارش مواجه شدهایم و 36 درصد مخازن سدها نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته است، احتمالاً مشکلاتی را شاهد باشیم.

بدهی 35میلیارد تومانی دستگاههای دولتی به شرکت برق استان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان از بدهی 35میلیارد تومانی دستگاههای دولتی به شرکت برق استان خبر داد و افزود: خوشبختانه سال 96 و 97 دستگاههای دولتی هزینه جاری را پرداخت کردهاند اما مطالبات متعلق به سالهای گذشته است.

وی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته، میزان وصولی 4.3درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است، گفت: در این پرداختی‌‌ها بخش کشاورزی بیش از 100درصد بدهی خود و بخش عمومی و صنعتی نیز 83 را پرداخت کردهاند.

شهیدی با اشاره به اینکه 24میلیارد تومان پرداختی‌‌ها متعلق به بخش عمومی و 5 میلیارد تومان به بخش صنعتی بوده است، افزود: بخش خصوصی 13.5 میلیارد تومان پرداخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در بخش خانگی 59 درصد پرداختها صورت گرفته است، گفت: همدان در بین 39 شرکت کشور نسبت به رقم مطالبات رتبه 27 را دارد که نیاز به استفاده از ظرفیتها وجود دارد.

رشد 7دهم تعداد مشترکین برق در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با تأکید به اینکه در روستاهایی که مطالبات کم داشته و خوشحساب باشند، خدمات بیشتری ارایه خواهیم داد، افزود: در استان 12هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا گرانی منابع انرژی در دستور کار دولت است، گفت: از طرف وزیر نیرو افزایش 7درصد اعلام شده که رقم قابلتوجهی نیست.

شهیدی با بیان اینکه تعداد رشد مشترکین در استان 7دهم بوده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 35میلیارد تومان در اصلاح شبکه هزینه شده است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد