لیست مشاوران صاحب صلاحیت تهیه می‌شود

انتخاب مشاوران ایرانی و خارجی برای نوسازی تأسیسات نفتی از کانال مناقصه

سمیه مهدوی- درحالی که وزیر نفت ماه گذشته با صدور ابلاغیهای به شرکت ملی نفت، اقدامات لازم را برای نوسازی و بازسازی تأسیسات روسطحی بخش تولید نفت و گاز تعیین کرد، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نخستین فاز اجرای طرح نوسازی و بازسازی تأسیسات روسطحی را ظرف مدت 5 ماه، استارت زد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، در این راستا مقرر شده است تا فهرست بلند مشاوران ایرانی و خارجی صاحب صلاحیت، با همکاری معاونت مهندسی وزارتخانه پس از برگزاری مناقصه، تهیه شود.

اما با توجه به این‌که در روش مناقصه قیمت، ملاک تعیین مشاور برنده در نظر گرفته می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که آیا انتخاب کلیدی‌‌ترین حلقه در زنجیر قراردادهای نفتی با  روش مذکوردرست و معقول به نظر می‌آید؟ یا باتوجه به این‌که در این مدل، «کیفیت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان در گزینش مشاوران به حاشیه خواهد رفت یا نه؛ این روش را می‌تواند روشی پرریسک قلمداد کند.

در این خصوص بیژن عالیپور با تشریح برنامه‌های این شرکت در باره ابلاغیه اخیر بیژن‌زنگنه، وزیر نفت، برای نوسازی و بهسازی تأسیسات روسطحی با اولویت مناطق نفتخیز جنوب می‌گوید: این شرکت به منظور استمرار و بهبود فرایند تولید، حفظ ایمنی، افزایش کارآیی و کاهش هزینهها، نوسازی و بازسازی تأسیسات قدیمی را در اولویت برنامههای پیشنهادی خود قرارداد که از سوی وزیر محترم نفت مورد موافقت قرار گرفت.

وی بیان می‌کند: در این راستا همه تأسیسات با عمر بالا که نیاز به نوسازی دارند، فهرست‌بندی میشوند و پس از انجام مطالعات لازم توسط مشاوران توانمند ایرانی و خارجی، با اولویت‌بندی نوسازی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه می‌دهد: هم‌اکنون شرح کار مربوطه تهیه شده است و پس از تأیید شرکت ملی نفت کار انتخاب مشاور از طریق مناقصه انجام خواهد شد.

براساس ابلاغیه وزیر نفت و همچنین برنامهریزی‌های انجام شده، فاز نخست این طرح شامل جمع‌آوری اطلاعات لازم از همه تأسیسات، از ابتدای دی‌ماه آغاز و به مدت 5 ماه اجرایی می‌شود.

به اعتقاد وی مناطق نفتخیز جنوب در چند سال اخیر نیز با تعریف پروژه‌های متعدد نسبت به نوسازی واحدهای عملیاتی و تأسیسات فرآورش نفت و گاز اقدام کرده بود، اما اجرای این طرح جامع سبب تضمین تولید، حفظ ایمنی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نیروی کار خواهد شد.

در بخشی از ابلاغیه‌ای که توسط بیژن زنگنه صادر شده، آمده است؛ انتخاب مشاور/مشاوران ذی‌صلاح ایرانی و عقد قرارداد با آن/آن‌ها حداکثر تا تاریخ 30/09/1396برای تهیه گزارش کامل از وضعیت موجود همه تأسیسات روسطحی مناطق نفتخیز جنوب از جمله تأسیسات سرچاهی، چندراههها، خطوط لوله جریانی، واحدهای بهرهبرداری، واحدهای نمکزدایی و تأسیسات مرتبط، واحدهای NGL، واحدهای تقویت فشار، واحدهای تزریق گاز و تأسیسات فرازآوری با گاز و خطوط لوله انتقال نفت و گاز در محدوده مناطق، طبق فرمت و نیز شرح خدماتی که باید تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۶ توسط آن شرکت تهیه و ابلاغ شود.

گزارشهای مشاوران صرفاً باید بر پایه آخرین مستندات و مدارک موجود و بازدید میدانی از تأسیسات تهیه شود.

همزمان با شروع اقدامات برای اجرای فوق، باید برای انتخاب مشاور ذیصلاح بینالمللی به عنوان مشاور مادر (با مشارکت بالای مشاور ایرانی به عنوان شریک)، برای انجام مطالعات مربوط به نوسازی و در مواردی بازسازی، اصلاح و تکمیل تأسیسات موجود نفت در مناطق نفتخیز‌جنوبی، اقدام شود.

خدمات مشاور مادر برای ارایه پیشنهاد نوسازی/بازسازی تأسیسات روسطحی نفت در مناطق مختلف عملیاتی شامل دو بخش اصلی خواهد بود. در بخش اول برپایه دریافت گزارش وضع موجود (موضوع یافتههای بند ۱)، سناریوهای مفهومی (Conceptual Design) برای نوسازی/بازسازی تأسیسات طراحی و ارایه خواهد شد و در بخش دوم کار بر پایه گزینه/گزینههای انتخاب شده، طراحی پایه (Basic Design) تأسیسات انجام خواهد شد. فاز بعدی (فاز سوم) که مهندسی (Engineering) و تهیه اسناد مناقصه است، توسط مشاوران ایرانی به انجام خواهد رسید.

حال باید دید که روند برگزاری مناقصات در انتخاب مشاوران ایرانی و خارجی در پروژه‌های بازسازی تأسیسات میادین نفتی چگونه انجام خواهد شد.

 

از سوی دیگر براساس گزارش شرکت مناطق نفتخیز جنوب، این شرکت که نقش مهمی در انعقاد قراردا‌دها خواهد داشت از سال گذشته تا نیمه نخست سال جاری، 8 تفاهمنامه همکاری با شرکت‌های خارجی و داخلی برای توسعه 4 میدان کرنج، پارسی، رگ‌سفید و شادگان امضا کرده است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا حدود دو ماه آینده مذاکرات با شرکت‌هایی که طرح نهایی توسعه یکی از میادین را به پایان رسانده‌اند، به اتمام برسد و پس از آن نخستین قرارداد توسعه میادین براساس مدل جدید قراردادهای نفتی امضا خواهد شد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد