بر اساس ماده 85 قانون کار «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) ... تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است» و بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب 1389 که بر اساس تبصره 2 ماده 86 قانون کار تصویب شده است «آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، ضوابط، موازین و مقررات مصوب شورای عالی و آن بخش از مصوبات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید، پس از تصویب نهایی وزیر کار و امور اجتماعی برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی خواهد شد.»

بر همین اساس به استناد مواد ١٣، ٨٥ و ٩١ قانون کار، آیین‌نامه «ایمنی امور پیمانکاری» تهیه گردید که در ماده ٣ آن بیان می‌کند، «کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار تأیید شده باشد» داشته باشد و بر اساس ماده 2 «پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند» که بر اساس دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 28/12/1390 گواهینامه‌های 2 ساله‌ای برای اعلام صلاحیت ایمنی شرکت‌ها توسط کمیته‌های تشخیص صلاحیت استانی صادر می‌گردد.

ولی وفق مفاد ماده ١٠٦ قانون کار، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل ٤ (حفاظت فنی و بهداشت کار که از ماده ٨٥ شروع می‌شود) با پیشنهاد مشترک وزارت کار و وزارت بهداشت باید به تصویب هیأت وزیران برسد. لازم به ذکر است که آیین‌نامه صدرالذکر در تاریخ ٨٩.٣.٥ فقط مطابق آیین‌نامه داخلی شورای عالی فنی به تصویب وزیر کار رسیده و وفق استعلام به عمل آمده توسط سازمان مدیریت مبنی بر اینکه آیا تصویب‌نامه به تأیید هیأت وزیران رسیده یا خیر؟ وزارت کار تا آبان ٩٥ هیچ پاسخی ارایه نداده است و تأییدیه تصویب آیین‌نامه مذکور در هیأت وزیران ارایه نشده است؛ لذا با توجه به موضوع مذکور و از آنجایی که این موضوع (داشتن گواهینامه ایمنی) صراحتاً در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مرتبط دیده نشده است پس تا تعیین تکلیف مراحل تصویب این آیین‌نامه، عدم رعایت آن نمی‌تواند تشریفات مناقصه را تحت تأثیر قرار دهد ولی از نظر حقوقی و کیفری کارفرمایانی که از پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی استفاده نمایند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار به عنوان عوامل موثر در وقوع حادثه شناخته خواهند شد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد