بر اساس جزء 7 بند ب ماده 18 قانون برگزاری مناقصات «تحویل پاکت‌های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه‌گزار برای استرداد به ذی‌نفع» از مراحل تشریفات برگزاری مناقصه می‌باشد. لذا پیشنهادهای رد شده در هر مرحله از بازگشایی پاکت‌های الف، ب و ج خصوصاً با انجام ارزیابی شکلی ممکن است وجود داشته باشند. از سویی طبق بند ب ماده 11 آیین‌نامه مستندسازی «اسناد ‌فنی‌بازرگانی ارائه شده توسط مناقصه‌گران طبق بند «ب» ماده (4) این آیین‌نامه قبل از گشودن پاکت‌های مالی در دستگاه مناقصه‌گزار بایگانی می‌شوند.» لذا این بند سوال مطرح شده را به ذهن متبادر می‌نماید ولی برای رسیدن به پاسخ لازم است توجه نماییم که منظور از بایگانی اسناد فنی بازرگانی (پاکت ب) آن پاکت‌هایی است که امکان ورود به مرحله بعدی را دارند و تا آن لحظه مورد ایراد قرار نگرفته‌اند شاهد این مدعا بند 18-2-1 دستورالعمل راهنمای مناقصه است که اعلام می‌دارد: «ابتدا پاکت الف و متعاقب آن در صورت وجود اصلاحیه آن باز خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت، به ترتیب تعیین شده در بند 15-1 و شرایط دیگر این دستورالعمل کامل نباشد، پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت‌های ب و ج عیناً به صورت ناگشوده به مناقصه‌گر بازگردانده خواهد شد.»


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد