الزام به درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار جهت انجام تشریفات معاملات عمومی در بیش از بیست موارد از مقررات مرتبط که در ذیل به آن اشاره خواهد شد دیده می شود ولی متاسفانه در هیچ یک از قوانین موجود تعریفی از « روزنامه کثیرالانتشار » ارایه نشده است.

اما در دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی مصوب 1395 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که جهت نظم‌دهی به انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار به ادارات کل ارشاد و روزنامه‌ها از طریق سایت همان معاونت به نشانی‌ goo.gl/Ro7LKL   و http://www.e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=24

ابلاغ شده است ملاک‌های مناسبی برای تعریف «روزنامه کثیرالانتشار» ارایه شده است که عبارت است از:

«روزنامه کثیرالانتشار ... شامل تمام نشریات چاپی می‌شود که به صورت روزنامه‌ای (غیر صحافی شده) با ترتیب انتشار روزانه یا غیر آن، در گستره توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلی و با هر شمارگانی چاپ می‌شوند. بدیهی است شمارگان و گستره توزیع و کیفیت در رتبه‌بندی آن‌ها تأثیر دارد امّا ملاک اصلی برای تعریف روزنامه‌های کثیرالانتشار، فقط قطع روزنامه‌ای است.»

«نشریات چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شامل روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های محلی، استانی، منطقه‌ای و سراسری با داشتن شرایط زیر، واجد شرایط خواهند بود که اسامی آن‌‌ها به صورت برخط در وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل مشاهده است:

1)درخواست رسمی خود را از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور ارائه داده باشند. (درج کد اقتصادی در سامانه الزامی است)

2)حداقل شش ماه به‌طور منظم، مطابق با دوره انتشار مصوب خود (90%شماره‌های مورد انتظار) اعلام وصول کرده باشند.

3)در دکه‌های مطبوعاتی بیش از 60% مراکز استان‌هایی که در زمره گستره توزیع نشریه است، توزیع شوند.

4) همواره دارای 8 صفحه یا بیشتر باشند.

5) مغایرت‌های چاپی مکرر نسبت به سفارش آگهی‌های دولتی و سایر موارد این دستورالعمل نداشته باشند.

6)تخلفاتی نظیر عدم رعایت مشخصات پروانه‌ای، ماده 18 قانون مطبوعات، انتشار ویژه نامه‌های غیرمجاز نداشته باشند.»

 

لذا می‌توان بر اساس تنها مقرره موجود در خصوص «روزنامه کثیرالانتشار» تعریفی به شرح ذیل ارایه نمود:

 «روزنامه کثیرالانتشار: به تمام نشریات چاپی که در قطع روزنامه‌ای (غیر صحافی شده) با ترتیب انتشار روزانه یا غیر آن، که در گستره توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلی و با هر شمارگانی چاپ می‌شوند و حداقل شش ماه به‌طور منظم، مطابق با دوره انتشار مصوب خود  اعلام وصول کرده باشند و در دکه‌های مطبوعاتی بیش از 60% مراکز استان‌هایی که در زمره گستره توزیع نشریه است، توزیع شوند و همواره دارای 8 صفحه یا بیشتر باشند و اسامی آن‌‌ها به صورت برخط در وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل مشاهده است،‌ اطلاق می‌گردد.»

 

لذا دستگاه‌های اجرایی در شناخت سریع این روزنامه‌ها و حتی رتبه کیفی آنها می‌توانند به وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی کوتاه goo.gl/peFdKW  مراجعه کنند.

 

موادی از مقررات که به روزنامه کثیرالانتشار اشاره شده است:

قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383

1- جزء 1 بند ج ماده 11 «برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.»

2- بند ب ماده 13 «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص  مناقصه‌گزار از دو تا سه  نوبت حداقل در یکی  از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط  منتشر گردد.»

3- بند د ماده 13 «در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی  باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی  مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط  و با رعایت موازین قانون حداکثر ....آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان  داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.»

آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349

4- ماده 6 «آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت ‌معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می‌گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا‌ تهران منتشر خواهد شد.»

5- ماده 13 «تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه- ماشین‌آلات و لوازم کار- کادر فنی متخصص- سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد ‌آمد که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تعیین می‌شود ضوابط مذکور در آگهی که به این منظور حداقل یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود اعلام خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارک لازم را ‌ارسال دارند.»

قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395

6- ماده ۶۴ «تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (‌۰۰۰/۰۰۰/۱۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر ...» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.».

آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران  مصوب 1385

7-بند 5 ماده 2 «آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع ماده «7» این آیین‌نامه) که در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»

آیین‌نامه مستندسازی مصوب 1385

8- بند13 ماده 2 «آگهی ارزیابی: فراخوانی برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»

9- بند ث ماده 7 «انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، مانع از استفاده از روش‌های دیگر اطلاع‌رسانی نیست.»

10- بند الف ماده 20 «آگهی‌ها (دعوت به مناقصات عمومی یا فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران)، همزمان با انتشار در روزنامه کثیرالانتشار، باید از طریق پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد.»

11- بند ژ ماده 21 «آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، همزمان با انتشار در روزنامه کثیرالانتشار، باید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات جریان یابد.»

آیین‌نامه مناقصات محدود مصوب 1385

12- بند 4 ماده 2 «آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان، موضوع ماده (5) این آیین‌نامه که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»

13- بند الف ماده 5 «دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند، باید آگهی ارزیابی صلاحیت را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی و دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری منتشر کند.»

آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب 1388

14-جزء 1 بند الف ماده 7 «فراخوان مشاوران دارای صلاحیت طبق ماده (9) از طریق انتشار آگهی در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و درج آن در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات؛»

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394

15- پاراگراف آخر فرم تضمین فرایند ارجاع کار «در صورتیکه مدت ضمانت‌نامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود.»

دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک مصوب 1388

16- بند 1 «حداقل 2 تا 3 نوبت آگهی ارزیابی کیفی در یک روزنامه کثیرالانتشار کشور و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات»

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392

17- ماده ۷۲ «فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده‌گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به‌طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده‌گزار اطلاع‌رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.»

18- تبصره ۱ ماده 72 «هزینه انتشار آگهی‌های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.»

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387

19- ماده ۱۲۲ «آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.»

آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378

20- تبصره ماده 4 «اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود.»

دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی مصوب 1395

21- تبصره 10 ماده 2 «برای طرح و پروژه‌های جدیدی که مقرر است از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شوند، دستگاه اجرایی به منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه دو نوبت آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار با فاصله حداقل 15 روز برای متقاضیان بخش خصوصی انجام می‌دهد. در صورت عدم وجود متقاضی، دستگاه اجرایی نسبت به انجام دو نوبت آگهی عمومی دیگر به منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام می‌نماید. در صورتی که هیچ متقاضی سرمایه‌گذاری در چهار نوبت آگهی مذکور اعلام آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را به همراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تأمین اعتبار به سازمان ارسال می‌نماید.»

22- ماده 4 «انتخاب سرمایه‌گذار باید در یک فرایند رقابتی و از طریق انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناسایی سرمایه‌گذار، در روزنامه‌های کثیرالانتشار و وبسایت‌های مرتبط مشترکاً یا منفرداً انجام شود و در دو مرحله الف) ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (هر مرحله حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری) و به ترتیب زیر صورت پذیرد:...»

علی قره داغلی- 23 تیر 1396

 

  


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند