در شق 4 بند ب ماده 14 قانون برگزاری مناقصات یکی از اسناد را «4- مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار» عنوان نموده است. لذا با توجه به سکوت این قانون در تعیین میزان دقیق موارد این شق و همچنین میزان تضمین انجام تعهدات، ناگزیر به استفاده از بندهای 3 و 5 ماده 11 آیین‌نامه معاملات دولتی هستیم. شاهد مدعا نظر رییس مجلس به شماره70959هـ /ب 21/10/1389می‌باشد که ذکر نموده «بند (3) ماده (11) قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 که با عنایت به تبصره ماده (140) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، کماکان معتبر و لازم‌الاجرا است «میزان پیش‌پرداخت نباید از 25 درصد مبلغ معامله تجاوز کند...»

‌همچنین می‌توانیم رجوع کنیم به آیین‌نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور به ‌شماره 52300.ت24937هـ مورخ: 1380.11.16 و مواد ماده 4 و 5 آیین‌نامه تضمین

از سویی در بند 5 ماده 11 آیین‌نامه معاملات دولتی «تضمین حسن انجام معامله» آمده و ذکری از «تضمین حسن انجام کار» نشده و آنچنان که می‌دانیم براساس بند د ماده 5 آیین‌نامه تضمین، تضمین حسن انجام کار، کسر 10 درصد از هر صورت‌وضعیت است که فقط در کارهای ساختمانی و باربری مجاز بوده است.

 

لذا می‌توان نتیجه گرفت در سایر معاملات براساس همین بند باید تضمین حسن انجام کار را هم مشخص نمود و مثلاً حتی در خرید کالای موجود نیز تضمینی برای حسن انجام کار در نظر گرفت، ولی چون میزانی برای آن در قوانین نیامده است مستنبط از ماده 8 آیین‌نامه معاملات دولتی « دستگاه مناقصه‌گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه ... ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر این‌که با ‌قوانین و ... آیین‌نامه مغایر نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید به‌طوری که عموم داوطلبان قبل از‌ تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند» و همین بند از ماده 14؛ ملاک تعیین تضمین حسن انجام کار، شرایط هر قرارداد و به تشخیص رییس دستگاه خواهد بود.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد