براساس بند الف ماده 22 آیین‌نامه ارزیابی کیفی «در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه‌گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشند.» و مطابق بند ج ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران (شماره: 42787/92 مورخ: 20/5/92) پیمانکار عبارت است از: «اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای انجام خدمات پیمانکاری، موضوع قانون برگزاری مناقصات (شماره 130890 مورخ 17/11/83) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که بر اساس آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (شماره 48013/ت23251 هـ مورخ 11/12/81 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، گواهینامه صلاحیت دریافت نموده‌اند و یا متقاضی دریافت گواهینامه صلاحیت می‌باشند.»

اما مطابق بند 2 دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار (شماره: 30593 تاریخ: 5/03/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) «شرکت پیمانکاران صاحب صلاحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوط و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه http: //sajar.mporg.ir مجاز می‌باشد»

 

لذا در مرحله ارزیابی کیفی ضرورتاً باید دارای شرط فوق باشد ولی در طول فرایند مناقصه اگر مدت اعتبار گواهینامه وی منقضی گردد فرایند مناقصه دچار خللی نخواهد شد چون هنوز تعریف پیمانکار بر وی مترتب است زیرا حداقل متقاضی دریافت گواهینامه صلاحیت می‌باشد ولی در صورت برنده شدن بایستی گواهینامه معتبر ارایه کند یا ظرفیت تعدادی یا ریالی آزاد داشته باشد که اگر آن‌طور نشود، مناقصه به تجدید خواهد انجامید [البته بر اساس شق 2 بند الف ماده 24 ق.ب.م «2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.» چون برنده در اینجا اختیاری بر امتناع ندارد و امتناع اجباراً حادث شده است] پس بهتر می‌باشد در مرحله ارزیابی کیفی شرط اعتبار گواهینامه و داشتن ظرفیت آزاد تعدادی و ریالی تا زمان اعتبار پیشنهاد‌‌ها گنجانده شود.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد