آیا می‌توان اسناد ارزیابی کیفی یا به‌طور کلی اسناد مناقصه را از مناقصه‌گران به صورت فایل‌های الکترونیکی و در سی دی دریافت کرد؟ اگر چنین باشد بحث برابر اصل بودن مدارک چگونه باید کنترل شود!

به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب ماده ۱۳۰۱ «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است»، لذا در ارزیابی کیفی یا هر بخش از مناقصه که باید از متقاضیان اسنادی دریافت نمود این اسناد باید دلیلی برای اثبات صحت ادعای آن‌‌ها باشد، پس لازم است بر روی آن‌‌ها امضاء زنده و حقیقی وجود داشته باشد تا قابل استناد و پذیرش باشد و از سویی ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی چون مقصود از گواهی برابر اصل، مطابقت آن با اصل سند است می‌توان از روش که به نام رونوشت یا سواد مصدق نیز تعبیر ‌می‌شود استفاده نمود، بنابراین مناقصه‌گزار نمی‌تواند اسناد را به شکل دیگری دریافت نمود چون قابل استناد نخواهد بود.

البته بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده ۷ آن «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی [عبارت از هر نوع علامت ‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسایی امضاء ‌کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد] مکفی است» و مطابق ماده ۱۰ «امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: ‌الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب- هویت امضاء کننده «‌داده پیام» [هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فن‌آوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود] را معلوم نماید. ج- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. ‌د- به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام» قابل ‌تشخیص و کشف باشد» والا قابل استناد نخواهد بود بنابراین دریافت فایل الکترونیکی به صورت سی دی فقط با امکان درج امضاء الکترونیکی بر آن قابل استناد است و در خصوص فایل‌های ارسالی رایانه‌ای نیز مطابق ماده ۸ «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل، ارائه یا نگهداری شود، ‌این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر ‌امکان‌‌پذیر می‌باشد:

‌الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع ‌بعدی فراهم باشد.

ب - داده پیام به همان قالبی (‌فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به ‌قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج - اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده ‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

‌د - شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص‌ نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.» بنابراین بدون توجه به مواد قانون تجارت الکترونیکی دریافت اسناد برای داوری در امر مهمی مانند برگزاری مناقصه، قابل استناد نخواهد بود.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد