استناد بند7 بخشنامه تجزیه بها به شماره 1232579/96 مورخ 31/3/1396جدول‌های تکمیل شده 2تا 6 را باید پیمانکار (پیشنهاد دهنده) مهر و امضا کرده و برای تسلیم به دستگاه مناقصه‌گزار در پاکت قیمت اسناد مناقصه قرار دهد، پیشنهادهای فاقد جدول‌های تکمیل شده یا «دارای ایراداتی که ماهیت آنها منجر به ابهام در قیمت پیشنهادی می‌شود، مردود شناخته می‌شوند» زیرا اگر قیمت پیشنهادی با قیمت مندرج در آنالیز تفاوتی داشته باشد یعنی مناقصه‌گر عملاً دو قیمت پیشنهادی ارایه کرده که مطابق بند الف ماده16 قانون برگزاری مناقصات «هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد. نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.» لذا پیشنهاد وی مردود است.

(12 اسفند 1396)


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد