از آنجایی که ارزیابی ساده مندرج در آیین نامه در حکم ارزیابی کیفی بوده و جایگزین آن می گردد باید قائل به تسری تمام احکام ارزیابی کیفی بر آن باشیم لذا شرط حداقل تعداد به ارزیابی ساده نیز تسری می یاید اما عده ای معتقدند بر اساس عبارت « برای دعوت به مناقصه محدود » در متن بند الف ماده 10 آیین نامه ارزیابی کیفی ، اصولا موضوع ارزیابی کیفی مربوط به مناقصات محدود است ولی ...

ادامه مقاله به قلم علی قره داغلی در ادامه با همان فرمت درج شده در روزنامه آمده است(برای وضوح بیشتر عکس را ذخیره کنید )


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد