بالا‌ترین مقام دستگاه (هیأت مدیره) یا بالا‌ترین مقام اجرایی (مدیرعامل)؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید وظیفه رییس چیست. بزرگ‌ترین وظیفه و مسؤولیت رییس براساس ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1366) «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله» است و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات برعهده ذی‌حسابی می‌باشد که «زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد» (تبصره 1 ماده 31)

شاهد این مدعا مکاتبه رییس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 1027881 مورخ: 23/11/1395 است که اعلام داشته «منظور از بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی ... بالا‌ترین مقام دستگاه کارفرما است که مسؤولیت‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و مسؤولیت‌های مقرر در قانون محاسبات عمومی (نظیر: تشخیص، ... تعهد، تسجیل، حواله و پرداخت موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور) را برعهده داشته و موافقتنامه اعتبار طرح را امضا کرده باشد.»

لذا براساس مواد قانون تجارت چون اداره شرکت برعهده هیأت مدیره می‌باشد، به صورت پیش‌فرض رییس شرکت همان هیأت مدیره خواهد بود؛ لیکن با تصویب همین هیأت که می‌تواند حدود اختیارات و مسؤولیت مدیرعامل را برای انجام قسمتی از وظایف قانونی تعیین کند، قابلیت تفویض بخشی از امور و البته نه تمام آن به وی به عنوان رییس وجود خواهد داشت. مثلاً امضای موافقتنامه اعتبار طرح.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد