ارتباط با سازمان آگهی های روزنامه مناقصه مزایده

     بله، به استناد ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج‌درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و 10درصد  اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد، مکلفند پس از تحویل کالا‌ها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور ‌گردد».

 متن آیین‌نامه مصوب 1381 نیز به شرح ذیل می‌باشد:

ماده1‌ (اصلاحی 86)-‌ وجوه لازم برای خرید وسایل، لوازم، مصالح ساختمانی، قطعات‌یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای، موضوع ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به دستور بالا‌‌ترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج‌درصد [سرجمع: به استناد رأی 9/11/1397 دیوان عدالت لغو شد] اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و 10درصد [سرجمع: به استناد رای 9/11/1397 دیوان عدالت لغو شد] اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می‌گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین‌نامه هزینه گردد.

ماده 2‌-‌ وجوه موضوع این آیین‌نامه به حساب جداگانه‌ای که توسط خزانه برای دستگاه اجرایی در شعبه حساب‌های دولتی بانک طرف حساب دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد.

ماده 3‌-‌ وجوه موضوع این آیین‌نامه حتی‌الامکان برای سفارش لوازم، ماشین‌آلات، مصالح و تجهیزاتی به‌کار می‌رود که برای ساخت یا تحویل آنها از طرف سازنده یا فروشنده مدت‌زمانی تعیین می‌شود و دستگاه اجرایی باید براساس برنامه زمان‌بندی اجرای کار، قبلاً به سفارش آنها اقدام کند.

ماده 4‌-‌ دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه زمان‌بندی اجرای کار، نسبت به سفارش مصالح یا تهیه پیش فاکتور و یا انعقاد موافقت‌نامه از طریق منابع مورد تأیید خود اقدام می‌نمایند. وجوه لازم برای انجام سفارش‌‌‌ها با دستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز می‌شود.

تبصره - در مواردی که بر حسب لزوم و بنا به توصیه دستگاه اجرایی، پیمانکار به‌طور مستقیم به منابع تأمین اقلام موضوع این آیین‌نامه که مورد تأیید دستگاه اجرایی باشد، مراجعه و نسبت به تهیه پیش فاکتور یا انعقاد موافقت‌نامه به نام خود اقدام و پیش فاکتور یا موافقت‌نامه مربوط را به دستگاه اجرایی تسلیم می‌نماید، وجوه لازم برای سفارش آنها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز و به شرح ماده6 این آیین‌نامه به حساب منظور می‌شود.

ماده 5‌-‌ دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه زمان‌بندی اجرای کار و پیشرفت عملیات آن، حواله تحویل اقلام مورد نیاز را از محل اقلام سفارش شده در اختیار پیمانکاران قرارداده و هزینه آن را حسب مورد به شرح ماده6 این آیین‌نامه به حساب منظور می‌نمایند.

ماده 6‌-‌ هزینه‌های تهیه اقلام مورد نیاز این آیین‌نامه در قراردادهای پیمانکاری به شرح زیر به حساب منظور می‌شود:

الف ‌-‌ هزینه‌های ابزار اجرای کار، از قبیل وسایل و لوازم و ماشین‌آلات کارگاهی و قطعات‌یدکی به میزان هزینه شده به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.

ب ‌-‌ هزینه تهیه مصالح (به استثنای سیمان و آهن‌آلات) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.

بهای سیمان و آهن‌آلات بر طبق دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (مربوط به روش محاسبه مابه‌التفاوت نرخ آهن‌آلات و سیمان) به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.

در مواردی که هزینه تمام شده تهیه آهن‌آلات و سیمان بیش از میزانی باشد که طبق دستورالعمل‌های یاد شده به حساب بدهی پیمانکار گذاشته شود، مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح مربوط منظور می‌شود.

ماده 7‌-‌ اقلام موضوع این آیین‌نامه باید پس از تحویل فروشنده به‌کارگاه حمل شود. مصالح و لوازم مصرفی و قطعات‌یدکی در کار به مصرف خواهد رسید و ماشین‌آلاتی که حواله آن به نام پیمانکار صادر می‌گردد تا تأدیه بدهی او به‌کارفرما در رهن کارفرما بوده و سند آن به منظور جلوگیری از هر نوع انتقال مالکیت تا پایان کار و تسویه بدهی، نزد کارفرما نگهداری خواهد شد.

ماده 8‌-‌ در قراردادهای پیمانکاری پس از تحویل مصالح به‌کارگاه‌ها، ورود آنها با حضور دستگاه نظارت، صورت مجلس شده و بهای آن براساس نرخ‌های مندرج در قرارداد آنها در اولین صورت‌وضعیتی که پس از ورود به‌ کارگاه تنظیم می‌شود، منظور می‌گردد.

ماده 9-‌ مبالغ بدهی پیمانکاران بابت خرید ماشین‌آلات و قطعات یدکی به میزانی که توسط دستگاه اجرایی تعیین می‌شود، از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر می‌شود. بدهی یاد شده باید تا پایان سال مالی واریز شود.

ماده 10‌-‌ مبالغ بدهی پیمانکاران بابت مصالح دریافتی به تناسب مقادیری از مصالح که در صورت‌وضعیت منظور می‌شود، باید از صورت‌وضعیت و تعدیل پیمانکاران کسر شود.

ماده 11‌-‌ چنانچه مصالح، لوازم، قطعات یدکی و ماشین‌آلات ساختمانی که پیمانکار بابت آنها بدهکار است، به عللی تا پایان سال تحویل پیمانکار نشود، بدهی پیمانکار با سرفصل پیش‌پرداخت خرید اقلام یاد شده، به سال بعد منتقل می‌شود.

ماده 12‌-‌ در مورد خریدهایی که اقلام مربوط به آنها تا پایان سال مالی تحویل نگردد و‌ حواله آنها نیز در اختیار پیمانکار قرارداده نشده باشد، بدهی واحدهای تولیدی یا منابع تأمین‌ کننده این نوع اقلام، تحت عنوان پیش‌پرداخت طرح مربوط، به سال بعد منتقل و برابر مقررات واریز می‌گردد.

علی قره‌داغلی-20 اردیبهشت 1398

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد