آیا می‌توان مجوز ترک تشریفات را بدون اخذ نام طرف معامله یا با شخص بدون گواهینامه صلاحیت اخذ کرد؟

به استناد به بند (الف) ماده۱۳ آئین‌نامه ارزیابی کیفی «در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، در صورتی که مجوز ترک تشریفات بدون قید نام مناقصه‌گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهینامه صلاحیت یا گواهی استاندارد و پروانه بهره‌برداری در زمینه موضوع مناقصه الزامی است.»

که امکان اخذ مجوز ترک تشریفات بی‌نام را به ذهن متبادر می‌کند ولی براساس بند(الف) ماده۱۶ آئین‌نامه مستندسازی؛ «مستندهای مربوط به ترک تشریفات مناقصه عبارتند از:

1- گزارش توجیهی ترک مناقصه

 2- صورت‌جلسه ترک مناقصه شامل:

 2-1- خلاصه اسناد معامله (مبلغ، مدت و موضوع معامله)

2-2- نام و سمت هیأت ترک مناقصه

 2-3- نام و عنوان طرف معامله و مستندهای مربوط به بند «الف» ماده (12) قانون درخصوص نام ‌برد» که عنوان می‌کند بدون ذکر نام طرف معامله و احراز صلاحیت وی براساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در بند(الف) ماده۱۲ امکان مستندسازی این معامله وجود نخواهد داشت که با توجه به موخر بودن آئین‌نامه مستندسازی و اصل اجرای آخرین اراده مقرره‌گذار؛ باید گفت، اخذ مجوز بدون ذکر نام عملاً یک عمل غیراصولی و خلاف تشریفات مندرج خواهد بود.

همچنین آیا اگر مجوز ترک تشریفات با نام اخذ شود، داشتن گواهینامه و... با استناد به مفهوم مخالف این گزاره؛ الزامی نیست؟

مطابق بند(الف) ماده22 آئین‌نامه ارزیابی کیفی «در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه‌گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشند» و مطابق تبصره1 جزء4 بند(الف) ماده4 قانون حداکثر سال98 «تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران... برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است...» پس چنین برداشتی صحیح نیست. اما گاهی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی گواهینامه صلاحیتی موجود نیست که در این خصوص مطابق بند12 بخشنامه ترک تشریفات باید اطلاعات کامل مالی و اجرایی و اطلاعات شناسنامه‌ای شرکت حتماً در فرم درخواست ترک تشریفات ذکر شود.

علی قره‌داغلی-21 تیر 1398

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد