نقش مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در تعیین برنده مناقصات؟

نقش مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در تع...

    مطابق ماده 44 قانون محاسبات کشور «شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حس...

آیا تعیین روزنامه ناشر آگهی مناقصه به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار است؟

آیا تعیین روزنامه ناشر آگهی مناقصه ب...

     به موجب ماده 1 قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی ‌مصوب 13/4/1336 که تنها قانون ص...

آیا کارمندان دولت می‌توانند به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره شرکت‌ها شوند؟

آیا کارمندان دولت می‌توانند به عنوان...

    براساس ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 «با توجه به اصل ...

جرایم تأخیر حق بیمه و مالیات به دلیل تأخیر دستگاههای اجرایی ، برعهده کیست؟

جرایم تأخیر حق بیمه و مالیات به دلیل...

    به استناد ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های ک...

پایگاه جامع اطلاعات مناقصات مزایدات ایران

اطلاعیه درباره اطلاعات مناقصات مزایدات (راهنمای مناقصه مزایده)

اطلاعیه درباره اطلاعات مناقصات مزایدات (راهنمای مناقصه مزایده)

27 اسفند 1396 1592
مناقصه مزایده با تشکر از همراهی تک تک مخاطبان عزیز و عرض تبریک سال نو و آرزوی سلامتی و ماندگاری ؛ به استحضار می رساند اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات…
برای دانلود رایگان آخرین شماره راهنمای مناقصه مزایده کلیک کنید
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 26-12-96
26 اسفند 1396 1754
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 24-12-96
24 اسفند 1396 2172
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 23-12-96
23 اسفند 1396 2121
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 22-12-96
22 اسفند 1396 2103
اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران 21-12-96
21 اسفند 1396 2069

فراخوان های برگزیده روز

آگهی تجدید فراخون ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(شماره 29 ت/96 )- نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران در نظر دارد به استناد آیین‌نامه اجرایی بند (ج) از ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب به شماره 226157/ ت 46766 ه ، به منظور اجرای پروژه‌ای مطابق مشخصات ذیل نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار به شرح ذیل اقدام نماید:

1-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

2-دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پارس آب تدبیر

3-موضوع مناقصه: تامین مالی، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی و نیمه اصلی فاضلاب محدوده شهر شهریار (به طول 12165 متر) مطابق مندرجات سند این مناقصه. 4- میزان تسهیلات مالی مورد نیاز: برآورد اجرای کار 120.054.766.421 ریال (یکصد و بیست میلیارد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار و چهارصد و بیست و یک) ریال در سال 96 است که تسهیلات مورد نیاز جهت تامین این برآورد با در نظر گرفتن تعدیل دوران ساخت می‌باشد.

5- دوره احداث:‌ 12 ماه

6- پایه و رشته مورد نیاز می‌تواند به یکی از دو روش ذیل باشد:

-گروه مشارکت متشکل از یک عضو سرمایه‌گذار حقوقی و یک عضو پیمانکار دارای صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 4 رسته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (با ظرفیت کاری و ریالی آزاد).

-پیمانکار دارای صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 4 رسته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( با ظرفیت کاری و ریالی آزاد) که وظیفه سرمایه‌گذاری را نیز بر عهده دارد.

7- مناقصه‌گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره 30593/94 مورخ  05/03/1394 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 30/04/94 دارای ظرفیت کاری و ریالی مناسب باشند.

8- شرایط کلی: باز پرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تضمین خواهد شد. شروع باز پرداخت تسهیلات 6 ماه پس از تحویل موقت پروژه و مدت باز پرداخت سود و اصل تسهیلات به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می‌باشد. محاسبه سود و باز پرداخت تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسلامی مندرج در آن خواهد بود.

نرخ سود مورد انتظار توسط تامین کننده منابع مالی پیشنهاد می‌شود (تا سقف سود اوراق مشارکت سال 1396) و تامین کننده می‌بایست اسنادی دال بر توانایی تامین مالی تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید. در ضمن مناقصه‌گران ملزم به ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به یکی از حالات ذیل مطابق نمونه پیوست آیین‌نامه فوق‌الذکر به مبلغ 4.922.000.000 ریال (چهار میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون ریال) مطابق آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه و به شرح ذیل می‌باشد:‌

الف) ضمانت‌نامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا ضمانت نامه‌های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

ب) اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 2175161302004 نزد بانک ملی شعبه فاطمی بنام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

پ) ضمانت‌نامه صادره توسط موسسات بیمه‌گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت‌نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج)اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده بانک‌ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) به ارزش معادل مبلغ فوق‌الذکر

چ) وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

ح) ضمانت نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می‌شوند و طبق اساسنامه فعالیت می‌نمایند.

تبصره:‌ به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد:‌  الف  معرفی‌نامه  مشتمل بر ذکر 1) شماره اقتصادی 2) شماره ثبت  3)کدپستی 10 رقمی  4) شماره نمابر  ب فیش بانکی به مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال به حساب شماره  1-60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

10-مهلت و محل دریافت اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا پایان ساعت اداریروزچهارشنبهمورخ9/12/96با مدارک مندرج در بند 9 به شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران به نشانی کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج  تهرانسر مرکزی  میدان کمال الملک، کوچه شهید علیرضا راسخ مهر، دبیرخانه مرکزی مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. 

11-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 15 روز سه‌شنبهمورخ22/12/96به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران در قبال اخذ رسید تحویل نمایند .

12-مهلت و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 11 روز چهار‌شنبه مورخ 23/12/96 در ذیحسابی آبفای استان تهران به نشانی تهران خیابان فاطمی نبش خیابان حجاب، تشکیل خواهد شد .

13-تاریخ و زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقباً به مناقصه‌گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.

14-به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

نشانی‌های سایت اینترنتی (http://tender.bazresi.ir),(http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir)

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

انتخاب سردبیر

٥٠٠ میلیارد تومان مالیات می دهیم

٥٠٠ میلیارد تومان مالیات می دهیم

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ٥٠٠ میلیارد تومان ما ...

1396-27-12
درآمدزایی 4 میلیارد دلاری ایران در توسعه میادین آبان و پایدار غرب

درآمدزایی 4 میلیارد دلاری ایران در توسعه میادین آبان و پایدار غرب ...

وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد با روسیه خبر داد درآمدزایی ...

1396-24-12
سرمای استیضاح مزرعه حجتی را خشک نکرد

سرمای استیضاح مزرعه حجتی را خشک نکرد

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی رأی نیاورد سرمای استیضاح مزرعه ح ...

1396-23-12
درآمدهای بالقوه معادن راه نجات از وابستگی به نفت

درآمدهای بالقوه معادن راه نجات از وابستگی به نفت

نماینده تبریز آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت گو ...

1396-23-12
دومین قرارداد IPC به روس‌ها رسید

دومین قرارداد IPC به روس‌ها رسید

  دومین قرارداد IPC به روس‌ها رسید سمیه مهدوی- همکاری و تع ...

1396-23-12
350 میلیارد ریال سهام دولتی در مزایده پایان سال به فروش رفت

350 میلیارد ریال سهام دولتی در مزایده پایان سال به فروش رفت ...

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده 3 ...

1396-23-12
خداحافظی فرانابغه در روز تولد پدر فیزیک نوین!

خداحافظی فرانابغه در روز تولد پدر فیزیک نوین!

استیون هاوکینگ بدون نوبل درگذشت خداحافظی فرانابغه در روز تو ...

1396-23-12
قطار «دادمان – استیضاح» این بار هم از ریل خارج نشد

قطار «دادمان – استیضاح» این بار هم از ریل خارج نشد ...

وزیر راه و شهرسازی دوباره از مجلس رأی اعتماد گرفت قطار «دا ...

1396-22-12
خطرات اعمال تالی فاسد‌ها در قانون مناقصات

خطرات اعمال تالی فاسد‌ها در قانون مناقصات

بازرس ارشد مالی سازمان بازرسی در مناقصات و مزایدات در گفت‌وگ ...

1396-22-12
اجرای فاز 4 پروژه پالایشگاه آبادان به مناقصه می‌رود

اجرای فاز 4 پروژه پالایشگاه آبادان به مناقصه می‌رود ...

تزریق فاینانس چینی به پالایشگاه 105ساله اجرای فاز 4 پروژه پ ...

1396-22-12
گلستان تنها استان دارای معادن «صدف کوهی» و «ید»

گلستان تنها استان دارای معادن «صدف کوهی» و «ید»

استاندار گلستان خبر داد گلستان تنها استان دارای معادن «صدف ...

1396-22-12
واردات غیرقانونی 19هزار خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش

واردات غیرقانونی 19هزار خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش ...

واردات غیرقانونی 19هزار خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش گرو ...

1396-22-12