جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

(سهامي خاص) نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به شماره 134-1400 الی 137-1400

R

شماره مناقصه

موضوع

تاريخ دریافت اسناد

آخرين مهلت ارسال پاكات (الف)

آخرين مهلت بارگذاري پاكات در سامانه

گشايش پاكات

(الف و ب)

بازگشايي پاكت (ج)

ميزان سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

134-1400

خرید 3500 عدد انواع لامپ سدیم و متال هالید

03/09/1400

لغايت 10/09/1400

ساعت 14:00

20/09/1400

ساعت 19:00

20/09/1400

ساعت 08:30

21/09/1400

ساعت 08:30

28/09/1400

1.070.000.000

2

135-1400

خرید 13500 دستگاه انواع کنتور و 9500 عدد انواع قاب

4.137.000.000

3

136-1400

خرید 137 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات

5.448.000.000

4

137-1400

خرید 24000 متر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم

1.176.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

نوع تضمين: صرفاً به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به‌حساب شماره 0107500667006 یا شبای IR22 0170 0000 0010 7500667006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سنندج به نام شركت توزيع نیروی برق استان كردستان

محل دریافت اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir قابل دانلود مي‌باشد.

محل تحويل پاکات الف: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري

هزينه درج دو نوبت آگهي به عهده برندگان مناقصه مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير ((www.tavanir.org.ir شركت توزيع نیروی برق استان کردستان (www.kurdelectric.ir) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (www.iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 9-33283601087 داخلي 2074 تماس حاصل فرماييد.

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3395 مناقصه - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - خرید 37000 عدد انوا

3385 مناقصه - توزیع نیروی برق کردستان - خرید پایه بتنی

3382 مناقصه - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - خرید 13 دستگاه رکلو

3380 مزایده - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - فروش سیم مسی اسقاط

3365 مناقصه - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - خرید 15 دستگاه سیست

3364 مناقصه - شركت توزيع نيروي برق استان كردستان - واگذاری تأمین نیروی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد