جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 آگهی مناقصه (نوبت دوم)

شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله­ای براساس شرایط زیر اقدام نماید.

-        موضوع مناقصه: خرید تجهیزات دیزل ژنراتور

-        شماره مناقصه: 01-14010309

-        مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 1 تیرماه 1401

-        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 7 تیرماه 1401

-        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 440.000.000 ریال که می­بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به‌حساب شماره 39222010028673427201 نزد پست‌بانک به‌نام شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.

-        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

-        هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پورتال شرکت نقش اول کیفیت به آدرس tenders.nak-mci.ir (در قسمت مناقصات) در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

مناقصه‌گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09127238469 و 81718578

(واحد زنجیره تأمین) و سؤالات مربوط به پورتال با شماره 81718578 تماس حاصل نمایند.