جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) - هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی - مؤسسه راه‌سازه - پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز

الف: موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی خاک‌برداری ترانشه سنگی با پیکور، اصلاح ترانشه، خردایش، دپو، بارگیری و حمل با کامیون تا 20 کیلومتر فاصله در ترانشه کیلومتراژ 200+4

ب: محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی: شیراز، فلکه قصردشت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، واحد امور قراردادها، شماره تماس: 09170711072 مراجعه نمایند. (ساعت تماس 08:00 الی 16:00)

ج: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.200.000.000 ریال (دو میلیارد و دویست میلیون ریال) می‌باشد.

-مناقصه‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار می‌باشد.