جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

((آگهی مناقصات‌عمومی یک مرحله‌ای))

 

 شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصات‌عمومی کالاهای مشروحه ذیل را از تولیدکنندگان یا تأمین‌کنندگان ذی‌صلاح خریداری نماید.

ردیف

موضوع

استاندارد تولید / سایر مشخصات

مبلغ تضمین

شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال)

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

1

خرید کابل آلومینیوم

مورد تأیید فنی شرکت توزیع برق استان‌رضوی و مشهد باشد.

عایق XLPE

ولتاژ نامی: 0.6/1Kv

542.500.000

1.واریز نقدی به‌حساب جاري شماره 100050005 بانكی پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2. ضمانتنامه بانکی.

3.اوراق مالی اسلامی دولت.

4. چک تضمین شده بانکی.

 

2

خرید لوله پلی‌اتیلن در سایزهای 63 و 160 م.م

EN12201-4:2012 و ISIRI 14427

HDPE PE 100

مواد اولیه می‌بایست دارای گواهینامه شرکت پتروشیمی ایران را داشته باشد.

765.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

2.    محل تأمین اعتبار: اعتبارات غیر عمرانی

3.    تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 12/05/1401 لغایت 18/05/1401 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می‌باشد.

4.    آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصه: ساعت 13:30 مورخ 29/05/1401 می‌باشد.

5.    محل تسلیم پاکات مناقصه: مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب مشهد و در صورت ابهام با شماره 37008149-051 تماس حاصل نمایید.

6.    مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

7.    هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می‌باشد.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد