جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان تأمین‌کنندگان مالی

برای بخشی از نیاز مالی طرح اجرای خط انتقال فاضلاب سبزوار

شرکت آب و فاضلاب خراسان‌رضوی در نظر دارد برای تأمین بخشی از نیاز مالی طرح اجرای خط انتقال فاضلاب و اجرای قسمتی از شبکه جمع‌آوری سبزوار از تسهیلات مالی که در چارچوب آیین‌نامه اجرای ماده‌واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 (به شماره 69454/ت 50913 هـ- مورخ 20/6/1393) توسط تأمین‌کنندگان مالی به استناد نامه شماره 244/32 مورخ 23/06/99 سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم می‌شود استفاده نماید.

 1- موضوع و مشخصات طرح:

1-1-       اجرای خط انتقال فاضلاب به طول 8/2 کیلومتر به قطر1200 میلی‌متر

2-    برآورد منابع مالی مورد نیاز 560 میلیارد ریال می‌باشد که می‌بایست به‌صورت یک‌جا و در شش‌ماهه دوم سال 1401 تأمین گردد.

3-    بازپرداخت تسهیلات دریافتی اصل و سود تسهیلات پس از دو سال از شروع پروژه و با شش ماه تنفس در ده قسط مساوی شش‌ماهه (پیش‌بینی از شش‌ماهه دوم 1404 تا شش‌ماهه دوم 1409) بازپرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی فراهم شده را تضمین می‌نماید.

4-    محاسبه سود، دریافت و بازپرداخت تسهیلات در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن و با رعایت عقود اسلامی مندرج در آن خواهد بود.

5-    تأمین‌کننده مالی می‌بایست پیشنهاد خود را برای تأمین مالی اعلام و نرخ سود مورد انتظار خود را برای عقد قرارداد تسهیلات مالی اعلام نماید.

6-    تأمین‌کننده مالی می‌بایست مستنداتی دال بر توانایی مالی خود در تأمین تسهیلات مالی را برای بررسی اولیه ارائه نماید.

7-    علاقه‌مندان واجدشرایط می‌توانند پیشنهادات و اعلام آمادگی خود را تا مورخ 25/05/1401 به آدرس: مشهد، بولوار وکیل‌آباد، ابتدای خیابان صدف، شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌رضوی، طبقه همکف، دفتر قراردادها، اتاق 107، تلفن: 5-38678841-051 و 38663938-051 ارسال نمایند.

8-    متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با همراه داشتن معرفی‌نامه به شرکت آب و فاضلاب خراسان‌رضوی، دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت بخش خصوصی به آدرس: بلوار ارشاد، ساختمان شماره 2 شرکت مراجعه نمایند.