جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

مناقصه عمومی

نوبت اول

یک پیمانکار اجرایی در نظر دارد، نسبت به واگذاری "عملیات تولید مصالح شن و ماسه و بیس به حجم 350.000 تن مورد نیاز پروژه آزادراه حرم تا حرم (قطعه گرمسار- سمنان)با استفاده از سنگ‌شکن کارفرما" از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌شود از روز شنبه مورخ 15/5/1401 لغایت چهارشنبه مورخ 26/05/1401 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 15:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالداسلامبولی(وزراء)، کوچه پنجم، پلاک 24، طبقه سوم‌شمالی مراجعه نمایند.

شماره تماس: 88109215 و 88109217-021(داخلی 1420)

مدت قرارداد: یک‌سال شمسی

تاریخ تحویل پاکات: لغایت 02/06/1401

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7.875.000.000 ریال