جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای) نوبت دوم

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، هلدینگ تخصصی دریایی، واحد اجرایی موسسه عمران ساحل (پروژه طرح توسعه پلیمر کنگان)

موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح مخلوط با دانه‌بندی حداکثر 50 سانتی‌متر

مهلت مناقصه: از مورخ 02/09/1401 لغایت 08/09/1401 (هفت روز)

تاریخ تحویل پاکت: 09/09/1401 و تاریخ گشایش پاکت: 12/09/1401

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 13.000.000.000 ریال (سیزده میلیارد ریال)

به‌صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه‌گزار (ضمانتنامه‌های صادرشده توسط مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند موردپذیرش می‌باشد.) و یا واریز وجه نقد

-        این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج‌شده است.

-        هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:

بوشهر، شهرستان کنگان، روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موسسه عمران ساحل کارگاه توسعه پلیمر کنگان، امور قراردادها، آقای مهندس عبدالله زاده

تلفن: 5-31378702-077 و 09387646547

تهران، تهران‌پارس، اتوبان شهید اسب دوران (اسب‌دوانی قدیم) میدان شهید مهتدی، جنب نیروی دریایی سپاه، موسسه عمران ساحل، آقای مهندس خزایی 09124033790