جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده

نوبت دوم

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد محصول کیوی باغ نشتارود مازندران (از املاک بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان) را از طریق مزایده‌عمومی به مبلغ 90.000 ریال به ازاء هر کیلوگرم (با اعمال ده درصد تخفیف نسبت به قیمت تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری) فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا روز شنبه مورخ 12/09/1401 با شماره تلفن‌های 36691090-031 و 36691091-031 تماس حاصل نمایند و پاکت‌های پیشنهادی خود را شامل: برگه پیشنهاد قیمت، مدارک هویتی متقاضی، چک ضمانت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 12/09/1401 به دبیرخانه بانک صادرات اصفهان واقع در میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت‌آباد، ساختمان مرکزی بانک صادرات، طبقه هشتم تحویل و رسید اخذ نمایند.

·       چک ضمانت بایستی یک فقره چک‌بانکی به ارزش 10% مبلغ پیشنهادی در وجه دایره حسابداری و بودجه بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان باشد.

·       بازدید از باغ و نوع محصول الزامی است.

·       کلیه هزینه‌های برداشت شامل مخارج کارگری، ایاب و ذهاب، باربری و ... بر عهده خریدار است.

·       نحوه تسویه‌حساب به‌صورت نقدی و حداکثر تا پایان برداشت محصول می‌باشد.

آدرس باغ: مازندران، نشتارود، روستای فقیه‌آباد، جنب سردخانه توچال

 

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان