جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله‌ای براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: خرید و اجرای سیستم سرمایش دیتاسنتر در تهران

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 2 آذرماه لغايت ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 7 آذرماه ١٤٠١

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت ١٥:00 روز دوشنبه مورخ 14 آذرماه ١٤٠١

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانكي و يا سفته به مبلغ 7.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال معادل هفتصد میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده‌های آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفی‌نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.

جهت اطلاع‌رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی‌نامه ضروری می‌باشد.

ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مناقصه‌گران می‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧3 تماس حاصل نمايند.