جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه

شماره قرارداد: 1604/01 ق

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد «احداث ساختمان اداری بهره‌برداری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر» را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی- استانی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

-        سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.GISDCO.COM، بخش مزایده‌ها و مناقصه‌ها

-        تحویل مدارک: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پلاک 22، معاونت بازرگانی، تحویل‌گیرنده آقای قاسمی اقدام نمایند.

-        مناقصه حاضر به‌صورت دومرحله‌ای می‌باشد؛ بنابراین نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می‌باشد:

مناقصه‌گران در ابتدا می‌بایست پاكت "الف" و "ب" را شامل ضمانتنامه و پیشنهاد فنی خود را در زمان و محل مقرر تحویل نمایند. پیشنهاد فنی ارائه‌شده توسط واحد مهندسی بررسی‌شده و پس از تائید، نحوه ارائه پیشنهاد مالی پاكت "ج" اطلاع‌رسانی خواهد گرديد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 4-88197670-021 داخلی 212 و 09133919110 به‌نام آقای قاسمی در روزهای شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

 

آخرین‌مهلت ارسال مدارک: 19/09/1401