جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی  فراخوان تجديد مزایده عمومی 040/98

شرکت پالایش نفت بندر عباس در نظر دارد انواع ضایعات و کالاهای اسقاطی و مستعمل را طبق جداول مندرج در اسناد مزایده و قیمت پایه اعلامی، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

1-   متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از روز شنبه مورخ 25/11/1399 لغایت روز سه‌شنبه مورخ 28/11/1399، از ساعت 09:00 صبح الی 11:30، جهت بازدید از اقلام و دریافت اسناد مزایده، به آدرس: بندر عباس، کیلومتر 25 جاده غرب شهرستان

بندر عباس، پالایشگاه نفت بندر عباس، ساختمان مرکزی، امور پیمان‌ها، اتاق 134 مراجعه نمایند.

2-   تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد مالی: روز یکشنبه مورخ 03/12/1399، ساعت 14:00و محل تحویل، ساختمان مرکزی، کمیسیون معاملات، اتاق شماره 203 می‌باشد.

3-   تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهاد مالی: روز دوشنبه مورخ 04/12/1399،ساعت 14:30 در محل ساختمان مرکزی، پالایشگاه، کمیسیون معاملات، اتاق 203 می‌باشد.جلسه گشایش پاکات مالی بدون حضور پيشنهاد دهندگان برگزار می‌گردد.

4-   میزان سپرده شرکت در مزایده فوق 10%(درصد)کل مبلغ پیشنهادی می باشد.

5-   شرح و مقدار تقریبی اقلام مورد مزایده به همراه قیمت پایه در جداول مندرج در اسناد مزایده ذکر گردیده است. (لازم به ذکر است مبنای محاسبه فروش تعداد/ وزن ضایعات، باسکول پالایشگاه بندرعباس و بارنامه‌های تنظیمی نماینده فروشنده می‌باشد.)

6-     فروش کلیه اقلام تحت مزایده به صورت یکجا و کامل مدنظر بوده و بایستی توسط خریدار بدون قید و شرط پذیرفته شود.

7-   خریدار علاوه بر پرداخت قیمت خرید، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن به فروشنده می‌باشد.

8-   این شرکت در رد یا قبول هریک و تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

9-    سایر شرایط در اسناد مزایده به طور کامل درج گردیده است.

10-                      تلفن‌های تماس: 32367152و 32367157 و 32367160-076 سایت اینترنتی ما:WWW.BARCO.IR

روابط عمومی و بین الملل

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3241 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - ساخت دستگاه تست مقاومت عایقی

3241 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - ساخت گیج فشار

3240 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - تهیه و تأمین و راهبری خودروه

3240 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - ایاب و ذهاب کارکنان و خانواد

3240 مزایده - شرکت پالایش نفت بندرعباس - فروش لجن‌های نفتی موجود در مخ

3239 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید تجهیزات سیستم‌های دوربی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد