جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده 

درخواست شماره: RHP-7600305031_BA/T33  

موضوع آگهی: 

خرید انواع اتصالات 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت 

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

                                                   روابط عمومی  و بین الملل 

 شرکت پالایش نفت بندر عباس

 

 

سوابق فراخوان های همین سازمان:

3243 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید دیود

3243 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید الکترو پمپ ضد اسید

3243 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید هیپوکلریت کلسیم

3243 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید لوازم آزمایشگاهی

3242 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید کلید و کنتاکتور ABB

3242 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید لوازم آزمایشگاهی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد