جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای(نوبت دوم)

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نظر دارد خرید کالا با مشخصات ذیل را طبق مفاد اسناد این مناقصه به تأمین کنندگان واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر مطابق معیارها، ضرائب و جداول مربوطه واگذار نماید.

مبلغ تضمین(ریال)

مدت اجراء

مبلغ برآورد پایه(ریال)

عنوان پروژه

ردیف

612.042.350

1 ماه

12.240.847.000

خرید سموم مبارزه با آفات عمومی (ملخ و جوندگان مضر)

1

محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه به پیمانکاران: از روز دوشنبه مورخ 30/01/1400 لغایت روز یکشنبه مورخ 05/02/1400(شرح در پیوست اسناد ارایه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

محل و مهلت دریافت پاکت‌های پیشنهاد قیمت از پیمانکاران در سامانه ستاد ایران: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 20/02/1400 در سامانه ستاد(شرح در پیوست اسناد ارایه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

محل و تاریخ گشایش پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 20/02/1400 سالن جلسات شماره(2) سازمان جهاد کشاورزی استان تهران(شرح در پیوست اسناد ارایه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه: خرید از شرکت‌های دارای پروانه تولید معتبر سموم از سازمان حفظ نباتات و پروانه تولید معتبر از وزارت صنایع و پروانه واردات معتبر سموم از سازمان حفظ نباتات یا نمایندگان رسمی شرکت و شرکت‌های توزیع سموم و فروشندگان سموم مجاز دارای پروانه معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

پیشنهاد قیمت‌ها می‌بایست برای مدت یک ماه معتبر باشند.

دارا بودن شناسه ملی و ارایه آن به همراه اسناد و مدارک در سامانه ستاد الزامی است.

تضمین معتبر مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394

هزینه چاپ دو نوبت آگهی فوق برعهده برنده مناقصه می‌باشد.

تلفن دبیرخانه کمیسیون مناقصات: 81122525 و 81122636

دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد