جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آب، امانت نسل‌های آینده است.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران در نظر دارد اجرای سیستم اسکادای شرکت آبفای منطقه 3 شهر تهران بدون تأمین کالا را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

1-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

2-مدت اجرای کار: به مدت نه (9) ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات غیر عمرانی شرکت.

4- شرایط پیشنهاد دهندگان: پیشنهاد دهنده باید یک شرکت حقوقی مستقل باشد. صلاحیت پیشنهاد دهنده باید یکی از موارد زير بوده و گواهینامه تأیید صلاحیت از لحاظ زمانی معتبر باشد:

الف-دارا بودن گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه پنج در رشته پیمانکاری صنعت و معدن، زیر رشته اتوماسیون صنعتی

ب-دارا بودن گواهی‌نامه صلاحیت حداقل پایه پنج پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در رشته تأسیسات و تجهیزات.

ج-دارا بودن گواهی‌نامه صلاحیت حداقل پایه پنج پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات.

5- ارایه تأییدیه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی طبق ابلاغیه شماره 10205/350668/د مورخ 26/12/97 شرکت آبفای استان تهران در خصوص تصویب‌نامه مورخ 05/10/97 هیأت محترم وزیران الزامی می‌باشد.

6- محل دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی می‌توانند حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 11/02/1400 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی معتبر به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد، ابتدای آرش مهر(شهرآرا)، شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران مراجعه و مبلغ300.000 (سیصد هزار) ریال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم و نسبت به اخذ اسناد فراخوان از دبیرخانه این شرکت اقدام نمایند.

7- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: کلیه شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج در اسناد فراخوان تنظیم مدارک و مستندات قانونی ذکر شده در اسناد فوق را ممهور به مهر شرکت ، در پاکت لاک و مهر شده، حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/02/1400 به دبیرخانه این شرکت به نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، ابتدای خیابان شهر آرا(خیابان آرش مهر)، شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران تحویل و رسید دریافت نمایند.

-شایان ذکر است شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه درچارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت‌ها اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

-بدیهی است ارایه مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

8-به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد فراخوان مندرج است.

 نشانی سایت‌های اینترنتی: سایت شرکت مناقصه‌گزار: (http://t3ww.tpww.ir)، سایت ملی مناقصات: (http://iets.mporg.ir)، سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: (http://www.nww.ir)

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3234 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - اجرای محوطه سازی و

3234 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - اجرای عملیات شستشو

3233 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - محوطه سازی و احداث

3233 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - اجرای عملیات شستشو

3224 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - اجرای سیستم اسکادا

3205 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - لوله‌های فولادی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد