جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهي استعلام عمومي تجدید شده شماره 01/400/س

 

شركت معدني و صنعتي گل‌گهر (سهامي عام) در نظر دارد" اندازه گيري عوامل زيست محيطي در پساب، فاضلاب، آب و خاك زيست محيطي تا پايان سال جاري (الزام طرح خود اظهاري در پايش سازمان حفاظت محيط زيست) " را از طريق برگزاري استعلام عمومي به آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست واگذار نمايد.

لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت مناقصه و مزايده  دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 09:00 الي 14:00روز یکشنبه مــورخ 26/02/1400 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل‌گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

 

 

کمیسیون معاملات

شركت معدني وصنعتي گل گهر

 

 

سوابق فراخوان های همین سازمان:

3241 مناقصه - شركت معدني و صنعتي گل‌گهر - ارزیابی چندگانه منابع و راهب

3237 مناقصه - شركت معدني وصنعتي گل گهر - باردهی از بار برگشتی کارخانه

3235 مناقصه - شركت معدني و صنعتي گل‌گهر - باردهی از بار برگشتی کارخانه

3235 مناقصه - شركت معدني و صنعتي گل‌گهر - گهداری و حفظ کارآیی سیستم حف

3235 مناقصه - شركت معدني وصنعتي گل گهر - اندازه گيري عوامل زيست محيطي

3234 مناقصه - شركت معدني و صنعتي گل‌گهر - نگهداری و حفظ کارآیی سیستم ح

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد