جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

بسمه‌تعالی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

 

پیرو آگهی مناقصه مورخ 21/01/1400 منتشره درشماره 3214 روزنامه مناقصه‌مزایده در خصوص جابجایی نیروگاه خورشیدی احداث شده در محدوده ساختمان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این سازمان در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه موضوع فوق با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.

موضوع مناقصه: جابجایی نیروگاه خورشیدی احداث شده در محدوده ساختمان‌های متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

محل اجرای عملیات: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مدت قرارداد: 45 روز

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به مدت یک هفته

محل دریافت اسناد: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبقه ششم، معاونت پشتیبانی دبیرخانه کمیسیون معاملات

شماره تماس جهت هماهنگی به منظور دریافت اسناد مناقصه:  85732635 آقای روزرخ

ابهام و پاسخگویی به سؤالات: در صورت وجود ابهام در مناقصه، شرکتکنندگان ميتوانند با جناب آقای مهندس رسولی با شماره­ 85732807 تماس حاصل نمايند.

مهلت بازگشت پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 100.000.000ریال می‌باشد که صرفاً به یکی از دو شکل زیر قابل ارایه می­باشد:

۱- ضمانتنامه بانکی غیرقابل برگشت و بدون قید و شرط و دارای ۳ ماه اعتبار اولیه و قابل تمدید به درخواست مناقصه‌گزار برای یک دوره دیگر به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

2- واریز نقدی وجوه مربوط به حساب 1515115115 (شناسه واریز 9900080161143) بانک ملت شعبه وزارت نفت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (به شماره شبا IR460120000000001515115115)


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3240 مناقصه - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - انتخاب پیم

3214 مناقصه - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- جابجایی نیر

3191 مناقصه - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - خرید و حق

3191 مناقصه - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - خرید برخی

3166 مناقصه - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - اخذ مجوزات

3164 مناقصه - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - تهیه، ساخت

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد