جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی نوبت اول

مناقصه عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد انجام عملیات Fishing پارس جنوبی را (به شماره139-99)ازطریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ22/02/1400 لغایت29/02/1400جهت دریافت اسناد مناقصه ازساعت 08:00 صبح الی 13:00 به آدرس: تهران،شهرک قدس(غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید،طبقه4،دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن:60-88576356 داخلی 2175)مراجعه نمایند.

مدت اجرای کار: سه سال

محل انجام موضوع مناقصه: پارس جنوبی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7.050.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا تاریخ 05/03/1400روز چهارشنبه ساعت13:00 به آدرس مناقصه‌گزارمی‌باشد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3246 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید Flango

3233 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید اقلام رایانه

3218 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید اقلام رایانه

3214 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش-خرید Drilling Bit

3214 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش- انجام عملیات Logging

3214 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش- خرید Casing Accessory

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد