جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی نوبت اول

مناقصه عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد انجام عملیات Fishingپروژه رشادت را (به شماره140-99)ازطریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا ازاشخاص یا شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ22/02/1400 لغایت29/02/1400جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 13:00 به آدرس: تهران،شهرک قدس(غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید،طبقه4،دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن:60-88576356 داخلی 2175)مراجعه نمایند.

مدت اجرای کار: سه سال

محل انجام موضوع مناقصه: پروژه رشادت

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:8.370.000.000ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا تاریخ 05/03/1400روز چهارشنبه ساعت13:00 به آدرس مناقصه‌گزارمی‌باشد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3261 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید Well Head Control Pane

3260 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید Ring Joint & Ring Gaske

3260 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید Flange

3258 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - تهیه و تأمین مواد غذایی و به

3258 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - تهیه و تأمین مواد غذایی و به

3255 مناقصه - شرکت پتروگوهر فرا ساحل کیش - خرید Casing Accessory (به ص

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد