جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهي مزايده

1400-6

شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره‌برداري تعدادي از غرفه‌ها و فضاهاي تجاري خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي واگذار نمايد.

 

رديف

موضوع

مساحت
(مترمربع)

مدت قرارداد (ماه)

مبلغ سپرده (ريال)

1

تجديد مزايده ارایه مجوز ساخت، تجهيز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره A3-2-1 واقع در ايستگاه نعمت آباد(جنب اتاق 57) به مساحت 5.25 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

5.25

12

10,000,000

2

تجديد مزايده ارایه مجوز  بهره برداري از فضاي تجاري شماره A3-1-3 واقع در ايستگاه عبدل آباد(ورودي جنوبي ايستگاه، قبل از پله برقي) به مساحت 3 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

3

12

27,000,000

3

تجديد مزايده ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره N1-20 واقع در ايستگاه شهيد مفتح(طبقه منفي دو، مقابل پله سنگي) به مساحت 3.5 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

3.5

12

38,000,000

4

تجديد مزايده ارایه مجوز  تجهيز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره M4-6 واقع در ايستگاه ميدان شهدا(ورودي غربي ايستگاه، طبقه همكف، ساختمان شماره 3، غرفه جنوب غربي) به مساحت 16.5 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

16.5

12

45,000,000

5

تجديد مزايده ارایه مجوز بهره برداري از فضاي سردر ورودي شرقي ايستگاه شهر آفتاب به مساحت تقريبي 273.6 متر مربع در مجاورت عوارضي تهران قم به منظور طراحي، نصب و تجهيز و بهره‌برداري تابلوي تبليغاتي لايت باكس

273.6

24

252,000,000

6

ارایه مجوز بهره برداري از فضاهاي واقع در ايستگاه‌هاي گلشهر (2 فضا)، كرج (2 فضا)، ارم سبز (2 فضا)، بيمه (1 فضا)، شهيد بهشتي (1 فضا)، مصلي امام خميني(ره) (1 فضا)، شهيد حقاني (1 فضا) و قيطريه (1 فضا) مجموعاً 11 فضا به مساحت 22 مترمربع با كاربري نمايش و معرفي نمونه كالا و محصولات

22

12

540,000,000

7

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره F4-12 واقع در ايستگاه ميدان انقلاب اسلامي(سالن فروش جنب اتاق انتظامات) به مساحت 4.2 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

4.2

12

44,000,000

8

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره F4-13 واقع در ايستگاه ميدان انقلاب اسلامي(سالن فروش جنب اتاق مسئول ايستگاه) به مساحت 4 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

4

12

44,000,000

9

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شمارهF4-14  واقع در ايستگاه ميدان انقلاب اسلامي(سالن فروش جنب نمازخانه خواهران) به مساحت 5 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

5

12

44,000,000

10

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره M1-15 واقع در ايستگاه شهداي هفتم تير(ابتداي راهروي تجاري روبروي پله‌هاي ورودي به ايستگاه) به مساحت 18 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

18

12

81,000,000

11

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره E2-80 واقع در ايستگاه صادقيه(سالن منفي يك، ضلع جنوب شرقي، جنب غرفه تن تاك) به مساحت 26.83 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

26.83

12

40,000,000

12

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره Y2-1 واقع در ايستگاه شهيد باقري(ابتداي ورودي شماره يك ايستگاه) به مساحت 23.6 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

23.6

12

42,000,000

13

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره W1-9 واقع در ايستگاه قيطريه(سالن منفي يك، پايين پله برقي 012) به مساحت 6.36 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

6.36

12

38,000,000

14

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره E1-5 واقع در ايستگاه شوش(سالن تقسيم روبروي گيت‌هاي ورودي، جنب دسترسي به سكوي تجريش) به مساحت 9.78 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

9.78

12

51,000,000

15

ارایه مجوز ساخت، تجهيز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره X2-3 واقع در ايستگاه دانشگاه علم و صنعت(سالن تقسيم جنب غرفه اغذيه) به مساحت 6.6 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

6.6

12

33,000,000

16

ارایه مجوز ساخت، تجهيز و بهره برداري از فضاي تجاري شماره M2I1-33 واقع در ايستگاه امام خميني(ره)(راهروي خيام، جنب اتاق فروش بليت قبل از گيت‌هاي ورودي) به مساحت 6 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

6

12

9,000,000

17

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره R4-6 واقع در ايستگاه شهيد كلاهدوز(ابتداي راهروي دسترسي به ورودي 3) به مساحت 9.6 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

9.6

12

33,000,000

18

ارایه مجوز بهره برداري از فضاي تجاري شماره Q4-2 واقع در ايستگاه نيرو هوايي(ضلع شرقي سالن فروش بليت) به مساحت 6.5 مترمربع با كاربري آزاد(مطابق فرم تعيين كاربري)

6.5

12

53,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ 1.000.000 ريال بابت اســناد و پاكات مــخصوص مزايده به حــساب جــاري 700802749328 بانك شهر (شعبه امام خميني(ره) كد 264) در وجه شركت بهره‏‌برداري راه ‌آهن شهري تهران و حومه تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 05/03/1400 به نشاني: تهران، خيابان انقلاب اسلامي، تقاطع حافظ، شماره956، طبقه پنجم، مديريت امور قراردادها (مناقصات و مزايدات) مراجعه نمايند. تحويل اسناد مزايده تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 08/03/1400 مي‌باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايتhttp://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

- تأكيد مي‌گردد اسناد مزايده فقط به صورت حضوري و براي اشخاص حقوقي با ارايه معرفي‌نامه رسمي، كپي اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت است.

- اين آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار  به چاپ رسيده و هزينه آن به علاوه هزينه كارشناسي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

                                                                 شركت بهره‌برداري راه آهن  شهري

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3256 مناقصه - شركت‌ بهره‌ برداری راه آهن شهری تهران و حومه - خدمات فنّ

3164 مزایده - شركت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه - فروش اقلام

3002 مناقصه - شركت‌ بهره‌ برداری راه آهن شهری تهران و حومه - خريد 300ع

2948 مناقصه - شركت‌ بهره‌ برداری راه آهن شهری تهران و حومه - خريد دورب

2876 مزایده - شركت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه - مجوز بهره‌ب

2759 مزایده - شركت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه - بهره‌بردار

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد