جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید مرتبه دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران به استناد آیین نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده به شماره مناقصه (2000070002000026) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی خط انتقال به مخزن 200 مترمکعبی خسروآباد-شهرستان پردیس

مبلغ برآورد اولیه:12.523.629.840ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 626.181.492ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

محل اجراء: محدوده شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران(پردیس)

مدت اجرای کار: 6 ماه

پیمانکاران واجد شرایط: مناقصه‌گران دارای حداقل رتبه 5 آب(به شرطی که دارای ظرفیت آماده به کار برای پروژه حاضر باشند) ودارای HSE  در صورت کسب امتیاز کیفی می‌توانند شرکت نمایند.

تاریخ، مهلت ومحل دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 20/02/1400 تا مورخ 26/02/1400 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرسwww.setadiran.ir اقدام نمایند.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 09:00 صبح مورخ 08/03/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 09:00 صبح همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل گردد.

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی و به صورت نقدی و اسناد خزانه، اسناد با سر رسید 2 ساله با محاسبه و پرداخت همزمان حفظ قدرت خرید با نرخ سالیانه 15 درصد و سایر ابزارهای مالی دولتی تأمین می‌گردد.

زمان ومحل گشایش پاکات: پاکات درساعت 10:45مورخ 08/03/1400در کمیسیون مناقصات واقع در خیابان فاطمی، نبش حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ساختمان شیشه‌ای، طبقه همکف، ذیحسابی باز و نتیجه مناقصه اعلام می گردد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3265 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - انجام بخشی از خدمات ن

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - انجام خدمات حمل و نقل

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 2

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید 6 دستگاه بلوئر ه

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید یک دستگاه دیزل ژ

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد