جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده

(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران به استناد آئین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای کالای مورد نیاز خود به شماره مناقصه (2000070002000049) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را با اطلاعات مشروحه ذیل خریداری نماید.

موضوع مناقصه: خرید 6 دستگاه بلوئر هوادهی مطابق اسناد

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 445.000.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

مدت اجرای کار: 1 ماه

فروشندگان واجد شرایط: کلیه شرکت‌کنندگان باید تولیدکننده و يا نمایندگی مجاز کالای موضوع مناقصه باشند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: متقاضيان می‌توانند از آگهی نوبت اول مورخ 18/03/1400 تا مورخ 24/03/1400 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر با 500.000 ریال می‌باشد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 09:00 صبح مورخ 05/04/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 09:00 صبح همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و رسید دریافت گردد.

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی، به‌صورت 50 درصد نقد و مابقی اسناد خزانه با محاسبه و پرداخت هم‌زمان حفظ قدرت خرید با نرخ سالیانه 15 درصد و سایر منابع مالی دولتی تأمین می‌گردد.

زمان و محل گشایش پاکات: پاکات در ساعت 11:00 مورخ 05/04/1400 در کمیسیون مناقصات واقع در خیابان دکتر فاطمی، نبش حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، طبقه همکف، ذیحسابی باز و نتیجه مناقصه اعلام می‌گردد.


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3265 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - انجام بخشی از خدمات ن

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - انجام خدمات حمل و نقل

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 2

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید یک دستگاه دیزل ژ

3254 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - تهیه، تأمین و ساخت پ

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد