جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده

(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده از محل اعتبارات جاری به شماره مناقصه (2000070002000047) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را با اطلاعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب به‌منظور سرویس‌دهی به این شرکت در سطح استان تهران و حسب مورد سایر استان‌ها به وسیله 26 بیست و شش دستگاه خودرو از نوع سمند، پژو (پارس و 405) یا تندر نود

مبلغ برآورد اولیه: 15.938.400.000 ریال (پانزده میلیارد و نهصد و سی و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 608.152.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران.

مدت اجرای کار: 12 ماه

پیمانکاران واجد شرایط: شرکت‌کنندگان در مناقصه مکلف‌اند هنگام شرکت در مناقصه مجوز قانونی شرکت‌های حمل و نقل و یا پروانه کار مؤسسات کرایه خودرو، گواهی صلاحیت ایمنی و سابقه کار مشابه (طبق شرایط قیدشده در اسناد پیوست) را داشته باشند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 18/03/1400 تا مورخ 24/03/1400 نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر 500.000 ریال می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند یک سری کامل از اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند. مبلغ واریزشده، غیرقابل استرداد است.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 05/04/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا زمان اعلامی فوق فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل گردد.

زمان و محل گشایش پاکات: پاکات در ساعت 09:00 صبح مورخ 06/04/1400 در کمیسیون مناقصات آبفای شرق واقع در رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، دفتر قراردادها باز و نتیجه مناقصه اعلام می‌گردد.


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3265 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - انجام بخشی از خدمات ن

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 2

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید 6 دستگاه بلوئر ه

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن 30

3263 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید یک دستگاه دیزل ژ

3254 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - تهیه، تأمین و ساخت پ

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد