جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی


آگهی مزایده تأسیسات شن و ماسه شهرداری خاش

شهرداری خاش در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 89 مورخ 03/03/1400 شورای محترم اسلامی شهر خاش تأسیسات شن و ماسه خود را با شرایط ذیل از طريق مزایده عمومی به فروش رساند.

1-سپرده شرکت در مزایده 5%  قیمت پایه می‌باشد که می‌بایستی به حساب شماره 0105614573004شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی خاش واریز گردد.

2-آخرین مهلت شرکت در مزایده ده/10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

3-شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست قیمت پیشنهادی خود و اسناد و مدارک مربوطه را همراه با فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده حداکثر تا پایان مهلت تعیین شده در پاکات سربسته (الف،ب،ج) به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

4-کلیه پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از اتمام مهلت تعیین شده بر سند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6-کلیه هزینه‌های آگهی، نقل و انتقال و کارشناسی برعهده خریدار می‌باشد.

7-تاریخ گشایش پاکات یک روز پس از اتمام مهلت اعلام شده در دفتر کار شهرداری می‌باشد.

8-متقاضیان شرکت در مزایده به منظور کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ماشین آلات مورد مزایده می‌توانند همه روزه دروقت اداری تا ده/10 روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به شهرداری مراجعه و یا با شماره 33719630-054 تماس حاصل نمایند.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3256 مزایده - شهرداری خاش - فروش تأسیسات شن و ماسه شهرداری

3015 مزایده - شهرداری خاش - اجاره 500مترمربع از خیابان دسترسی کمربندی

3007 مزایده - شهرداری خاش - اجاره 500مترمربع از خیابان دسترسی کمربندی

3004 مزایده - شهرداری خاش - اجاره چند متر مربع زمین در ضلع شرقی پارک

2996 مزایده - شهرداری خاش - اجاره زمینی واقع در ضلع شرقی پارک تفتان

2991 مزایده - شهرداری خاش - قسمتی از زمین پارک مستضعفان واقع در بلوار

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد