جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی نوبت اول

مناقصه عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید Cathodic Protection System موضوع مناقصه (شماره 22-400) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 29/04/1400 لغایت 03/05/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه ازساعت 08:00 صبح الی 13:00 به آدرس: تهران، شهرک قدس(غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه4، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش(تلفن:60-88576356 داخلی 2175) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل کالا: مطابق اسناد مناقصه

محل تحویل کالای مورد نظر: DDP، انبار شرکت پترو گوهر فراساحل کیش، اهواز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 400.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا تاریخ 09/05/1400روز شنبه ساعت 12:00 به آدرس مناقصه‌گزارمی‌باشد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3298 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید "4 1/8, 5 7/8” Drillin

3296 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - پروژه رشادت Cementing

3296 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - DDP، انبار شرکت پترو گوهر فر

3294 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - انجام عملیات Mud Logging پرو

3294 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - انجام عملیات Casing Running

3294 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - انجام عملیات Well Testing پر

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد