جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

بسمه تعالی

تجدید مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تأمین 600 تن جاذب CLAY معادل جاذب GZ-36 مورد نیاز مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت 4 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

1-  مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2-  آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف، ب، ج) و پاکت ارزیابی کیفی: ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5

3-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 7.147.178.160 (هفت میلیارد و صد و چهل و هفت میلیون و صد وهفتاد و هشت هزار و صد و شصت)ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

4-  زمان گشایش پاکت‌های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می‌باشد.

5-  متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR مراجعه نمایند.

 

 

 

 روابط عمومی

 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3301 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خرید ON/OFF VALVE

3290 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - انجام پروژه ساماندهی محوطه

3284 مناقصه -شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - ساماندهی محوطه فلر مجتمع خود

3272 مزایده - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - فروش 920 تن مولکولارسیو مستع

3267 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - تأمین 6 تن کاتالیست NAPHTA A

3242 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - عملیات اجرایی بازسازی و نوساز

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد