جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای (نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران به استناد آیین‌نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای به شماره مناقصه (2000070002000070) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)را با اطلاعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: نیرو رسانی به چاه‌های شماره 1، 2، 3 نمرود و چاه امین‌آباد و مهاباد و مخزن کرکبنه

مبلغ برآورد اولیه:16.036.481.242ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 801.824.063 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

محل اجراء: محدوده شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران(فیروزکوه)

مدت اجرای کار: 2 ماه

پیمانکاران واجد شرایط: مناقصه‌گران دارای تأییدیه شرکت توزیع برق تهران و دارای HSE می‌توانند شرکت نمایند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 27/04/1400 تا مورخ 05/05/1400 نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر 500.000 ریال می‌باشد. مناقصه‌گران می‌توانند یک سری کامل از اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir دریافت نمایند. مبلغ واریز شده غیرقابل استرداد است.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 09:00 صبح مورخ 16/05/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 09:00 صبح همان روز فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل گردد.

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی و به صورت نقدی و اسناد خزانه، اسناد با سر رسید دو ساله با محاسبه و پرداخت همزمان حفظ قدرت خرید با نرخ سالیانه 15 درصد و سایر ابزارهای مالی دولتی تأمین می‌گردد.

زمان و محل گشایش پاکات: پاکات درساعت 11:00 مورخ 16/05/1400در کمیسیون مناقصات واقع در خیابان دکتر فاطمی، نبش حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ساختمان شیشه‌ای، طبقه همکف، ذیحسابی باز و نتیجه مناقصه اعلام می‌گردد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3295 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - برونسپاری رفع حوادث

3295 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - برونسپاری رفع حوادث

3295 مناقصه -شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - برونسپاری رفع حوادث و

3290 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید و حمل کنتور آب

3280 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - انجام بخشی از خدمات ن

3280 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - واگذاری کارهای مربوط

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد