جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی (شماره 21/1400)

شهرداری کهریزک در نظر دارد با استناد به مصوبه بند 6 صورتجلسه 27 مورخ 04/05/1400 شورای اسلامی شهر کهریزک و مجوز 5652/1/2931 مورخ 16/05/1400 هیأت تطبیق مصوبات در فرمانداری ویژه شهرستان ری نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید.

شماره ردیف

عنوان پروژه

مبلغ سپرده(ریال)

5032049901

خرید یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پژو 405 SLX

285.000.000

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد مناقصه، پس از چاپ آگهی نوبت دوم از روز چهارشنبه مورخ 24/06/1400 به آدرس: شهرری، جاده قدیم قم، کهریزک، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی شهرداری کهریزک، واحد امور قراردادها، شماره تماس: 56523850 مراجعه نمایند.

وجه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 2.000.000 ریال (دریافت فیش واریز وجه از واحد درآمد شهرداری)

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 06/07/1400 به واحد دبیرخانه شهرداری

زمان گشایش پاکت‌های واصله: ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 07/07/1400

قابل توجه اینکه:

1.      شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

2.      هزینه آگهی در تمامی مراحل به عهده برنده مناقصه می باشد.

3.      برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4.      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.

حسین محمدی فرد

سرپرست شهرداری کهریزک

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3340 مناقصه - شهرداری کهریزک - اجرای عملیات لکه‌گیری و آسفالت معابر سط

3334 مناقصه - شهرداری کهریزک - اجرای عملیات لکه‌گیری و آسفالت معابر سط

3332 مناقصه - شهرداری کهریزک - خرید یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پژو

3281 مناقصه - شهرداری کهریزک - اجرای آسفالت

3277 مناقصه - شهرداری کهریزک - پروژه اجراي زيرسازي معابر سطح شهر

3275 مناقصه - شهرداری کهریزک - اجرای آسفالت

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد