جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی نوبت اول

مناقصه عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید Drilling Bit (پروژه مارون 6) موضوع مناقصه (شماره 41-400) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 21/07/1400 لغایت 27/07/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 13:00 به آدرس: تهران، شهرک قدس(غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه4، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن:60-88576356 داخلی 2175) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل کالا: طبق اسناد مناقصه

محل تحویل کالا مورد نظر: DDP، انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش، اهواز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7.680.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا تاریخ 05/08/1400روز چهارشنبه ساعت 12:00 به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3364 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - تهیه و تأمین مواد غذایی و به

3363 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خریدUpper & Lower IBOP

3360 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید Casing 95/8, Liner 7”

3360 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید Casing 135/8

3355 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - خرید Air Compressor & Air Dr

3354 مناقصه - شرکت پتروگوهر فراساحل کیش - تهیه و تأمین مواد غذایی و به

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد