جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي فشرده

 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران " به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات " در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي كيفي فشرده به شماره مناقصه (2000070002000098) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) را با اطلاعات مشروحه ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

عملیات تکمیای مخازن شماره 9 و 10 پردیس

مبلغ برآورداوليه:

56.647.228.252 ریال(پنجاه و شش میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه و دو ریال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 2.832.361.412 ریال در وجه شركت آب و فاضلاب استان تهران

مدت اجراي كار: 9 ماه

پيمانكاران واجد شرايط: شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت حفاری حداقل پایه 5 در رشته کاوش‌های زمینی و دارای HSE (در صورت داشتن ظرفیت آماده به کار برای پروژه) می‌توانند شرکت نمایند.

تاريخ، مهلت، محل دريافت اسناد: از آگهي نوبت اول مورخ 21/07/1400 تا مورخ 28/07/1400 نسبت به دریافت اسناد از طريق سامانه تداركات دولت الكترونيكی به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد: پيشنهادها، بايد حداكثر تا ساعت 14:30 مورخ 12/08/1400 در سامانه تداركات دولت الكترونيكی به نشاني www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداكثر تا ساعت 14:30 مورخ همان روز فيزيك پاكت (الف) را به نشاني: تهران، رودهن، بلوار امام، خيابان پاسداران، پلاك 61، طبقه همكف، دبيرخانه، تلفن: 76503117 تحويل و رسید دریافت گردد.

محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات طرح ایجاد زیر ساخت مسکن‌مهر(سهامی دولت) به شماره 1502001005 به صورت اوراق مشارکت، نقدی و اسناد خزایده و سایر ابزارهای تأمین مالی دولتی تأمین می‌گردد.

زمان و محل گشايش پاكات: پاكات در ساعت 09:30 صبح مورخ 15/08/1400در خيابان فاطمي، نبش حجاب، طبقه همكف، ذيحسابي شرکت آب و فاضلاب استان تهران باز و قرائت مي‌گردد.

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3365 مناقصه - شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران - احداث تصفیه‌خانه فاضل

3364 مناقصه - شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران - احداث تصفیه‌خانه فاضل

3363 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق تهران - عملیات تکمیلی مخازن شماره 9

3358 مناقصه - شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات تکمیلی مخازن ش

3357 مناقصه - شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران -عملیات اجرایی، تجهیز،

3356 مناقصه - شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی، تجهیز،

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد