یک کارشناس بازار مسکن، گفت: اگر دچار تورم افسارگسیخته نشویم و کسری بودجه افزایش پیدا نکند و چشم‌انداز‌های امیدبخش روبه افول نرود انتظار نداریم که افزایش قیمتی که در طول سال‌های قبل اتفاق افتاد، امسال نیز رخ دهد. مهدی سلطان‌محمدی؛ در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درخصوص دلایل رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در سال‌های اخیر، گفت: مهم‌ترین مؤلفه‌ای که در تعیین قیمت مسکن تأثیرگذار بوده و است؛ مسأله تورم است. اگر ما چند سال گذشته را استثناء در نظر بگیریم در طول چند دهه قبل از آن همواره رشد قیمت مسکن کم‌وبیش با تورم همراه بوده است و سالانه یک تا دو درصد با نرخ تورم عمومی‌فاصله داشته است به این معنا که اگر۲۲ درصد نرخ تورم مسکن را در نظر بگیرم ۲۰ درصد آن تورم عمومی‌بوده است. بنابراین اگر بخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم مهم‌ترین کاری که می‌توانیم در این حوزه انجام بدهیم این است که تورم عمومی ‌را کنترل کنیم. وی در ادامه در این خصوص که در حال‌حاضر از چه طریق می‌توان رشد افسارگسیخته تورم عمومی ‌را کنترل کرد، گفت: برای اینکه تورم عمومی ‌را کنترل کنیم باید کسری بودجه دولت را کنترل کنیم و برای اینکه کسری بودجه دولت را کنترل کنیم باید یا هزینه‌های دولت را کاهش دهیم و یا درآمد دولت را افزایش دهیم؛ بنابراین اگر بخواهیم از این زاویه به بخش مسکن نگاه کنیم، برای اینکه قیمت مسکن را کنترل کنیم باید انظباط پولی بیشتری در اداره مملکت ایجاد کنیم و کسری بودجه دولت را باید از بین ببریم. این کارشناس بازار مسکن، در ادامه افزود: گفتنی است که درطول چند سال گذشته رشد قیمت مسکن فاصله بیشتری از تورم گرفته است و اختلاف رشد یک تا دو درصدی بین نرخ تورم عمومی ‌و نرخ تورم بازار مسکن که در چند دهه گذشته حاکم بوده است، افزایش پیدا کرده است. سلطان‌محمدی؛ درخصوص دلایل رشد بیشتر نرخ تورم در بازار مسکن، افزود: عمده‌ترین مؤلفه‌ای که در این افزایش قیمت مسکن نقش داشته است، مسأله قیمت زمین است وگرنه قیمت مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر کم و بیش با تورم همراه بوده است و سایر نهادهای ساختمانی مانند عوارض شهری و انشعابات نیز به هر حال کم و بیش با تورم هماهنگ است اما قیمت زمین فاصله بسیار زیادی از تورم گرفته است و دلیل این اتفاق این است که عرضه زمین محدود شده است؛ اساساً زمین در شهرهای بزرگ کالای کمیابی است به این معنا که اگر شهرهای بزرگ شکل بگیرند زمین مرغوب به‌راحتی در آن توسعه پیدا نمی‌کند چراکه در بافت‌های مرغوب و توسعه‌یافته دیگر زمینی یافت نمی‌شود.