رونمایی بانک‌مرکزی از تغییرات جدید در قانون چک

گروه بانک، بیمه، بورس- بانک‌مرکزی اعلام کرد: در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا ضروری است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک‌مرکزی، در این بخشنامه تغییرات اصلاحیه قانون جدید چک از جمله حذف مدت اعتبار تعیین شده سه‌ساله برای چک‌ها تأکید شده است. بر این اساس پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵‏/۹۷ مورخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۷ موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال۱۳۹۷، ابلاغیه شماره۲۰۹۶۲ مورخ ۲۸/‏۰۲/‏۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه مورخ ۲۹/‏۰۱/‏۱۴۰۰ مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۸/‏۰۲/‏۱۴۰۰ مورد تأیید شورای‌نگهبان واقع شده، به منظور اجراء به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یادشده، عبارتست از:

*مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت سه سال از تاریخ دریافت دسته‌چک (موضوع ماده(۶) اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است.

*صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر می‌باشد.

*صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» می‌باشد.

*لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص‌یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک (ذی‌نفع) فراهم شود.

*پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

*ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.

*پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذی‌نفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه (فرم)‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذی‌نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.

*در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.

*مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده می‌باشد.

*در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.

*در پایان این بخشنامه تأکید شده است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵‏/۹۷ مورخ ۱۱/‏۰۹/‏۱۳۹۷ متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، ملغی می‌شود.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد