با وحدت ملاک از ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت که اذعان دارد مدیران شرکت تا زمان انتخاب مدیران جدید کماکان مسؤول امور شرکت و اداره آن می‌باشند و توجه به این موضوع که هیأت ترک‌تشریفات اولیه شرکت‌های‌دولتی (که یک مسیر اورژانسی برای انجام معاملات در جهت عدم توقف فعالیت‌های شرکت می‌باشد) نقطه حساس مدیریتی برای بقای فعالیت شرکت‌هاست پس به نوعی این فرد در حکم یکی از مدیران شرکت است که از سوی مجمع انتخاب می‌شود؛ لذا باید قائل بود که فرد انتخاب شده تا تعیین نفر بعدی صالح به حضور در هیأت ترک‌تشریفات می‌باشد.

علی قره داغلی-5 خرداد 1401