فراخوان های برگزیده

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 1

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 2

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 3

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 4

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 5

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 6

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 7

فسخ قرارداد و چالش‌های به‌وجود آمده در قراردادهای اجرایی

قسمت هشتم

محمدرضا امیدیان

 فروردین ۱۴۰۰

هنگامی‌که دو طرف قرارداد، پای میز امضای یک قرارداد می‌نشینند، تنها به یک چیز فکر می‌کنند و آن هم اجرای مفاد قرارداد و اجرای موضوع قرارداد است و اصلاً درخصوص فسخ، اندیشهای ندارند. اما هرگز نمی‌توان با قاطعیت اعلام نمود که همه قراردادها به خیر و خوشی به سرانجام می‌رسد. هنگامی‌که تعدادی از قراردادهایی که منجر به فسخ می‌شوند را بررسی می‌کنیم، در اکثر موارد سه عامل را در این زمینه مشاهده می‌کنیم:

۱- پیمانکار مجری توان مالی نداشته و ضعیف و ناتوان بوده است.

۲- عدم اطلاع کافی پیمانکار و مطالعه دقیق شرایط قرارداد

۳- عدم اجرای صحیح تشریفات مناقصه و ارزیابی واقعی پیمانکاران به‌وسیله کارفرما جهت انتخاب پیمانکار مناسب

هنگامی‌که قرارداد بین طرفین منعقد و نافذ گردید و به پیمانکار ابلاغ کار داده شد، انتظار می‌رود پیمانکار در رأس موعد مقرر نسبت به تجهیز کارگاه و شروع به‌کار اقدام نماید. البته پس از هماهنگی با کارفرما و تأیید وی و تحویل زمین و محدوده کار. گاهی اوقات علی‌رغم آماده بودن زمینه کاری بنا به علل مشروحه ذیل پیمانکار تخطی نموده و به‌علت حادث شدن یکی از عوامل ذیل موجبات فسخ قرارداد ایجاد می‌شود:

۱- عدم مراجعه پیمانکار جهت شروع و مقدمات اجرای پروژه ظرف مدت پیشبینی شده در قرارداد

۲- عدم مراجعه پیمانکار جهت تحویل زمین و محدوده موضوع قرارداد

۳- تأخیر در تجهیز کارگاه وفق مدت پیشبینی شده

۴- تأخیر در شروع عملیات اجرایی علی‌رغم دریافت اخطار

۵- تعطیل کردن کارگاه و رهاسازی آن

۶- انتقال قرارداد به شخص ثالث دیگر بدون تأیید کارفرما

۷- انحلال و ورشکستگی پیمانکار

۸- عدم توان مالی و فنی پیمانکار

۹- طولانی شدن زمان اجرای کار و تأخیرات غیرمجاز بیش از حد پیمانکار

معمولاً یک یا دو یا چند عامل از عوامل گفته شده بالا در فسخ یک قرارداد و خلع ید از او کافی است. اما نکته مهم نحوه رفتار کارفرما با پیمانکار در این خصوص می‌باشد. زیرا در برخی از قراردادها مشاهده شده کارفرما به هنگام فسخ قرارداد، چارچوب مقررات را رعایت ننموده و همین امر باعث شده تا پیمانکار بعضاً با مراجعه به مراجع قضایی، ضمن ابطال فسخ، خسارات هنگفتی به کارفرما وارد نماید. برای اینکه جلوی اینگونه فسخ‌ها گرفته شود تا طرفین قرارداد متضرر نشوند، بهترین کار این است که ابتدا شرایط قرارداد به‌وسیله طرفین رعایت شود. برای نمونه دادن اخطار به موقع و تذکر لازم، ایجاد شرایط لازم جهت اجرای قرارداد، راهنمایی به موقع پیمانکار، تحویل به‌موقع زمین و محدوده اجرای کار که حکم رکن یک قرارداد و جزء اصول اولیه می‌باشد، می‌تواند زمینه را جهت اجرای یک قرارداد صحیح آماده نماید. همچنین پایبند بودن طرفین قرارداد به برنامه زمان‌بندی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. زیرا عدول از برنامه یعنی ایجاد تأخیر در اجرای پروژه و بی‌اهمیت جلوه دادن مدت قرارداد و اجرای کار به صورت باری به هرجهت می‌باشد که در نهایت ممکن است به فسخ قرارداد منجر شود.

ادامه در قسمت نهم به سمع و نظرتان انشاا.. خواهد رسید.