فراخوان های برگزیده

رئیس کل بانک‌مرکزی

رمزریال از شهریور به صورت آزمایشی جایگزین اسکناس می‌شود

علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی، درباره زمان و نحوه اجرای رمزریال گفت: احتمالاً از شهریورماه رمزریال به صورت آزمایشی جایگزین اسکناس خواهد شد. به گزارش میهنبلاکچین، صالح‌آبادی؛ گفت: راه‌اندازی رمزریال از یک منطقه خاص آغاز می‌شود و به تدریج به مناطق دیگر می‌رسد. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی، درباره اقدامات بانک‌مرکزی درخصوص رمزریال اظهار داشت: بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده است که از شهریورماه شروع شود. وی در ادامه افزود: رمزریال به‌جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به‌جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی (رمزارز) نخواهد بود و ریال‌های اسکناس جای خود را به رمزریال می‌دهند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی، درباره زمان و نحوه اجرای رمزریال نیز گفت: رمزریال با تکمیل زیرساخت‌های لازم انشاا... از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجراء نیز حتماً به‌میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمناً ابتدا به‌صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می‌شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت. صالح‌آبادی؛ همچنین درباره اقدامات دولت و بانک‌مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع‌بندی است، خاطرنشان کرد: این مسأله در اختیار آقای دکتر رضایی؛ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، است که دراین‌باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم‌گیری بشود.