فراخوان های برگزیده

رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: نهضت جهادی توسعه فیبرنوری «نجما» و مناقصات روستایی USO، دو طرح زیرساختی و اساسی توسعه در کشور محسوب می‌شود. به گزارش ایتنا، دکتر ابراهیم محمودزاده؛ که در همایش آغاز نهضت جهادی توسعه فیبرنوری «نجما» در استان سیستانوبلوچستان سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب، افزود: امروز، اولویت کشور، کار جهادی در زمینه توسعه است. محمودزاده؛ با بیان اینکه کشور در شرایط فعلی نیاز به حرکت جمعی و جهادی دارد اظهار داشت: ضروری ست همه ما در شرایط کنونی، با اتحاد و همدلی، به تحقق توسعه در همه زمینه‌های کشور کمک کنیم. وی در ادامه، سخنان خود به اهداف پروژه نهضت جهادی توسعه فیبرنوری در کشور اشاره کرد و افزود: با ضروریاتی که در این طرح دیده شده است، سرعت توسعه در زمینه فیبرنوری و زیرساخت ارتباطی چند برابر خواهد شد. رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در ادامه اظهار داشت: در این روند که همدلی و همسویی بین دستگاه‌ها را می‌طلبد، دست یاری به سوی همه نهادهای اجرایی و حاکمیتی دراز می‌کنیم. وی همچنین اظهار داشت:  وقتی موضوع ارائه خدمت به مردم مطرح می‌شود، این فقط مخابرات نیست که باید یک تنه تلاش کند، بلکه همه اپراتورهای ارتباطی در کشور همراه با مخابرات باید در این روند نقش داشته باشند، از اینرو، همه ما نهایتاً در یک قاب به مردم خدمت می‌کنیم. محمودزاده؛ به بیان عزم شرکت مخابرات ایران در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان سیستان‌وبلوچستان پرداخت و اظهار داشت: حضور هیأت مدیره این شرکت همراه با شما، عزم و همت در پیادهسازی این پروژه را نمایان می‌کند. رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان سخنان خود بیان کرد: اکنون وقت گله‌مندی و مباحث حاشیهای نیست، بنا به فرمایش مقام‌معظم‌رهبری، اکنون زمان تلاش جهادی برای رشد اقتصادی کشور می‌باشد.