فراخوان های برگزیده

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان خبر داد

امکان حضور واحدهای صنعتی کوچک در بورس کالا

امیرحمیدنیا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان گفت: زمینه و شرایط حضور واحدهای صنعتی کوچک زنجان در فرابورس و بورس کالا فراهم شده است.

به گزارش سایت پیام ملت، امیرحمیدنیا در خصوص پذیرش واحدهای صنعتی در بورس کالا افزود: این واحد‌ها می‌توانند برای تسریع در فروش محصولاتشان در بورس کالا حضور یابند.

وی برخورداری از معافیت مالیاتی، سهولت و سرعت پذیرش، معرفی شرکت به آحاد جامعه از مزایای فراهم شدن بستر پذیرش صنایع کوچک و متوسط در بورس کالا اعلام کرد.

حمیدنیا اظهار داشت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مدیریت تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی زنجان آمادگی خود را برای حضور در بورس کالا اعلام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان گفت: زمینه و شرایط حضور واحدهای صنعتی کوچک زنجان در فرابورس و بورس کالا فراهم شده است.

حمیدنیا در ادامه اظهار کرد: امکان تأمین مالی ارزان قیمت از محل فروش سهام و جذب سرمایه‌گذاران جدید از مزایای عرضه سهام در فرابورس است.

وی با اشاره به شرایط سخت دریافت تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: فرابورس برای تأمین نقدینگی و رونق این واحد‌ها جایگزین مناسبی است.

این مقام مسؤول اضافه کرد: معرفی و تبلیغ در تابلو بورس به صورت رایگان در کنار شرکت‌های بزرگ و معتبر، اعتبار بخشی به شرکت و مالک آن، امکان انتشار انواع اوراق قرضه و امکان انتقال مالکیت سهام برای شرکت‌ها در حداقل زمان و هزینه بخشی از مزایای حضور واحدهای کوچک در بورس است.

حمیدنیا در پایان گفت: مهم‌ترین شرط ورود این واحد‌ها به فرا بورس داشتن شفافیت مالی و اطلاعاتی است.

 

شایان ذکر است در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از واحدهای صنعتی استان زنجان جزو بنگاه‌های کوچک و متوسط است.